Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

28/11/2021

8:00 - 11:30

TBA Hoàng Ngọc Vương, phường Long Phước, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

26/11/2021

8:00 - 8:30

Khách hàng chiếu sáng QL14, TT Đức Phong, Bù Đăng

26/11/2021

8:40 - 9:10

DNTN Cường Thịnh xã Đoàn kết, Bù Đăng; Khách hàng Huỳnh Quốc Thái TT Đức Phong, Bù Đăng

26/11/2021

9:20 - 9:50

Chi nhánh DNTN Phước Ân, xã Đoàn Kết, Bù Đăng

26/11/2021

9:30 - 10:10

Khách hàng Nguyễn Viết Tuấn, xã Đoàn Kết, Bù Đăng

26/11/2021

10:20 - 10:50

Khách hàng Nguyễn Văn khánh, xã Thọ Sơn, Bù Đăng

26/11/2021

11:00 - 11:30

Khách hàng Nguyễn Mạnh Cường, xã Phú Sơn, Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

26/11/2021

7:30 - 11:00

Khách hàng Lê Huy Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

28/11/2021

8:00 - 10:30

Công ty TNHH MTV SX TM DV Khôi Minh, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành 

28/11/2021

8:00 - 11:00

Công ty TNHH MTV XNK CB Gỗ Ngũ Phong (Cty Nhật Anh) ấp 1 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành 

28/11/2021

11:00 - 11:30

TBA Công ty Cấp thoát nước KCN Minh Hưng III, ấp 3 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành 

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

25/11/2021

6:00 - 16:30

Khu phố Hưng Phú, phường Hưng Chiến; Khu phố An Bình, phường An Lộc, TX Bình Long. Một phần xã An Phú, huyện Hớn Quản

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

28/11/2021

7:00 - 10:30

Một phần khu phố Ninh Thạnh, TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

30/11/2021

7:30 - 10:30

Một phần khu phố Ninh Thạnh, huyện Lộc Ninh

30/11/2021

8:30 - 11:30

Một phần xã Lộc Tấn, Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

28/11/2021

8:00 - 10:00

Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

30/11/2021

7:30 - 11:30

TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

30/11/2021

13:00 - 14:30

TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

30/11/2021

14:40 - 15:40

TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

25/11/2021

8:00 - 9:00

Một phần Đội 6 thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

25/11/2021

10:00 - 11:00

Một phần thôn Đắk Khâu, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

26/11/2021

7:30 - 11:30

Toàn bộ xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản