Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

29/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP 1, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài

30/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

30/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Ấp Sóc Bưng, xã Thanh Phú, TX Bình Long

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

28/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp 2 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

28/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần tổ 9A ấp 2 xã Minh Hưng; Một phần tổ 9 ấp 1 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

29/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 2 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

29/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 6 xã Minh Thắng. Công ty Trúc Như Long, ấp 6 xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành

30/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp 9, 10 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

28/6/2022

7:30 - 11:30

Xã Lộc Thành; Lộc Thái; Lộc Điền; Lộc Thuận; Lộc Khánh; một phần xã Lộc Hưng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

29/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Đồng Nơ; xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản