Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

25/8/2021

7:30 - 11:30

Một phần khu phố 3, 4 phường Tân Đồng, TP  Đồng Xoài

25/8/2021

13:30 - 16:30

Một phần ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

26/8/2021

7:30 - 11:30

Một phần KP Làng 3, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

26/8/2021

13:30 - 16:30

Một phần ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

27/8/2021

7:30 - 17:00

Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

28/8/2021

7:30 - 16:30

Một phần khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

31/8/2021

7:30 - 11:30

Một phần khu phố 2, 4 phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

25/8/2021

7:50 - 8:45

TBA Tủ hạ thế TBA Phương Duy (III-250KVA) khu phố 2, phường Long Phước, TX Phước Long

25/8/2021

8:30 - 9:30

TBA Tủ hạ thế TBA DNTN Nước đá Đức Thành (3x37.5KVA) khu phố 2, phường Long Phước, TX Phước Long

25/8/2021

9:30 - 10:30

TBA Tủ hạ thế TBA Nhiên Lý (III-160KVA) khu phố 1, phường Phước Bình, TX Phước Long

25/8/2021

10:00 - 11:30

TBA Phạm Thị Ngọc Diệp (3x50KVA) khu phố 1, phường Phước Bình, TX Phước Long

25/8/2021

13:15 - 14:45

TBA Cơ sở Tuấn Hùng (3x25KVA) khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, TX Phước Long

25/8/2021

14:30 - 15:30

TBA Mai Văn Ánh (1x50KVA) khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, TX Phước Long

25/8/2021

15:20 - 16:00

TBA Tủ hạ thế TBA Trương Thị Phương Nam (III-320KVA) thôn Phước Yên, xã Phước Tín, TX Phước Long

25/8/2021

15:45 - 17:00

TBA Nguyễn Văn Châu (1x50KVA) thôn Phước Quả, xã Phước Tín, TX Phước Long

26/8/2021

7:30 - 16:30

TBA Hoàng Nhi, khu phố Sơn Long, phường Sơn Giang, TX Phước Long

26/8/2021

7:50 - 8:45

TBA Nguyễn Thị Hưng (3x50KVA) khu phố Long Điền, phường Long Phước, TX Phước Long

26/8/2021

8:30 - 8:45

TBA Hoàng Ngọc Vương (3x50KVA) khu phố Long Điền, phường Long Phước, TX Phước Long

26/8/2021

9:30 - 10:30

TBA Trần Quốc Túy (3x50KVA) khu phố Long Điền, phường Long Phước, TX Phước Long

26/8/2021

10:00 - 11:30

TBA Nguyễn Hà Phương (3x50KVA) khu phố Long Điền, phường Long Phước, TX Phước Long

26/8/2021

13:15 - 14:45

TBA Lý Xuân Trường (III-250KVA) khu phố Long Điền, phường Long Phước, TX Phước Long

26/8/2021

14:30 - 15:30

TBA Vơn Quyên (3x50KVA) khu phố Long Điền, phường Long Phước, TX Phước Long

26/8/2021

15:20 - 16:00

TBA Lâm Chánh Trực (3x50KVA) khu phố Long Điền, phường Long Phước, TX Phước Long

26/8/2021

15:45 - 17:00

TBA Trương Văn Bốn (3x50KVA) thôn Sơn Hà, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng

27/8/2021

7:50 - 8:45

TBA Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (III-160KVA) khu phố 6, phường Long Phước, TX Phước Long

27/8/2021

8:30 - 9:30

TBA Minh Loan 3 (III-250KVA) khu phố 8, phường Long Phước, TX Phước Lon

27/8/2021

9:30 - 10:30

TBA Ngọc Khang (3x50KVA) khu phố 8, phường Long Phước, TX Phước Long

27/8/2021

10:00 - 11:30

TBA Duy Khang (3x50KVA) khu phố 9, phường Long Phước, TX Phước Long

27/8/2021

13:15 - 14:45

TBA Mai Văn Sâm (3x50KVA) khu phố 9, phường Long Phước, TX Phước Long

27/8/2021

14:30 - 15:30

TBA Nguyễn Văn Hùng (III-250KVA) khu phố 9, phường Long Phước, TX Phước Long

27/8/2021

15:20 - 16:00

TBA Nguyễn Công Thương (3x50KVA) khu phố Long Điền, phường Long Phước, TX Phước Long

27/8/2021

15:45 - 17:00

TBA Tuấn Trang (3x25KVA) khu phố 1, phường Phước Bình, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

27/8/2021

7:30 - 9:30

Toàn bộ xã Đức Liễu, Thống Nhất, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

27/8/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Nghĩa Bình, toàn bộ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

25/8/2021

8:00 - 15:00

Các khách hàng Nhật Tân, Nhật Luận, Nhật Quang thôn 5, xã Long Tân, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

26/8/2021

7:30 - 8:00

TBA Cơ sở Gỗ Gia Linh (ấp 3 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành)

26/8/2021

8:15 - 9:00

TBA Xưởng Gỗ Nam Thành Nam (ấp 4 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành)

26/8/2021

9:20 - 10:00

TBA Nguyễn Văn Tưởng (ấp 3 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành)

26/8/2021

10:20 - 11:00

TBA Gỗ nội thất Thảo Soa (ấp 2 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành)

26/8/2021

11:15 - 12:00

TBA Cty TNHH MTV Duy Yên (ấp 3 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành)

27/8/2021

7:30 - 8:00

TBA Cty CP Tập đoàn Hoa Sen (ấp 2 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành)

27/8/2021

8:20 - 9:00

TBA Chi nhánh Cty TNHH C&N ViNa (ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành)

27/8/2021

9:10 - 10:00

TBA Hà Minh Tuấn (ấp 3 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành)

27/8/2021

10:20 - 11:00

TBA Cty TNHH MTV Thương Mại Anh Vy (ấp 3 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành)

27/8/2021

11:15 - 12:00

TBA Cty TNHH SX TM Thiết bị kho Toàn Thắng (ấp 9 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành)

28/8/2021

8:00 - 11:30

Công ty Duckil textile Vina (ấp 3 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành)

30/8/2021

7:30 - 8:00

Hộ Nguyễn Xuân Trường (ấp 12 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành)

30/8/2021

8:15 - 9:00

Hộ Phạm Văn Tuấn (ấp 3 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành)

30/8/2021

10:15 - 11:00

Hộ ICE Chơn Thành (ấp 10 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành)

31/8/2021

7:30 - 16:00

Cty TNHH Năng lượng Mặt trời xanh, khu phố 3 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

31/8/2021

7:30 - 16:00

Ấp Mỹ Hưng, ấp Đồng Tâm, ấp 1 xã Thành Tâm. Khu phố 1, khu phố 2, khu phố 6, khu phố 7, ấp Hiếu Cảm, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, xã Minh Thành. Ấp 1, 2, 3, 4, 6 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

26/8/2021

7:30 - 16:30

Ấp 17 xã Thanh Phú, thị xã Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

31/8/2021

7:30 - 9:30

Một phần xã Lộc Thuận, một phần xã Lộc Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

26/8/2021

8:00 - 16:30

Một phần thôn 2 Bù Khơn, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

27/8/2021

8:00 - 16:30

Một phần thôn 9, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

31/8/2021

8:00 - 11:30

Một phần thôn Đắk Khâu, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

31/8/2021

13:00 - 16:30

Một phần thôn Thác Dài, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

27/8/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản

31/8/2021

7:30 - 12:00

Một phần xã Thanh Bình, xã Phước An, huyện Hớn Quản

31/8/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Phước An, huyện Hớn Quản