Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

30/8/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

31/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP Phú Lộc, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

31/8/2022

13:15 - 16:45

Một phần KP Phú Lộc, KP Phú Tân, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

30/8/2022

7:30 - 11:30

Thôn Bàu Đĩa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

30/8/2022

8:00 - 8:30

Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

30/8/2022

8:40 - 9:40

Thôn Phú Lợi, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

30/8/2022

9:50 - 10:20

Thôn Phú Lợi, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

30/8/2022

10:30 - 11:30

Thôn Phú Lợi, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

30/8/2022

13:10 - 13:40

Thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

30/8/2022

13:50 - 14:20

Thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

30/8/2022

14:30 - 15:00

Thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

30/8/2022

15:10 - 15:40

Thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

30/8/2022

15:50 - 16:30

Thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

31/8/2022

8:00 - 11:00

TBA Công ty TNHH MTV SX TM Linh Hương tuyến 477 Phước Long, thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

30/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

30/8/2022

11:30 - 17:30

Nhánh rẽ Công ty Lê Nga, ấp 3 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

31/8/2022

7:00 - 7:20

Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6 xã Minh Long, huyện Chơn Thành

31/8/2022

7:00 - 12:00

Một phần ấp 6, 7 xã Minh Long; KP 2, 3, 5, 8, một phần ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

31/8/2022

12:00 - 12:20

Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6 xã Minh Long, huyện Chơn Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

31/8/2022

13:00 - 15:00

TBA Trần Tiếp Liệu tuyến 473 Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

31/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản