Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

29/4/2022

7:30 - 16:30

Ấp 2, ấp 3 xã Tân Thành; KP Bưng Trang, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài. Một phần ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

29/4/2022

8:00 - 11:00

Thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

29/4/2022

7:30 - 17:30

Công ty khai thác khoáng sản Đồng Tâm, ấp 3 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

29/4/2022

7:30 - 8:00

Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

29/4/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa; một phần xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

29/4/2022

11:30 - 11:45

Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

29/4/2022

13:30 - 15:30

Trường THPT huyện Bù Gia Mập, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản  

29/4/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Thanh Bình; toàn bộ xã Phước An, huyện Hớn Quản

29/4/2022

7:30 - 16:00

Một phần xã Phước An, huyện Hớn Quản