Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

28/12/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 2, ấp 3 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài. Ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

28/12/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp Bưng C, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

29/12/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp 1, 2, 4, 5 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

30/12/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 6 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

30/12/2022

8:00 - 9:00

Một phần xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

30/12/2022

13:30 - 17:00

Một phần ấp Làng 3, phường Tiến Thành; KP Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài. Một phần ấp Thuận Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

28/12/2022

8:00 - 16:30

TBA Lan Cường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

28/12/2022

8:00 - 12:00

Cty Newhope, ấp Sà Nạp, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản

30/12/2022

8:00 - 15:00

Cty TNHH MTV TM Hoàng Phúc, ấp 6 xã Nha Bích, TX Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

28/12/2022

5:30 - 8:00

Một phần phường Hưng Chiến; An Lộc; Thanh Phú, TX Bình Long và một phần huyện Hớn Quản

28/12/2022

15:00 - 17:30

Một phần phường Hưng Chiến; An Lộc; Thanh Phú, TX Bình Long và một phần huyện Hớn Quản

30/12/2022

8:00 - 15:30

Ấp Thanh An, xã Thanh Lương, TX Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

29/12/2022

10:00 - 11:30

Một phần thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

29/12/2022

15:30 - 16:00

Một phần thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

30/12/2022

7:30 - 16:30

Một phần thôn 19/5 xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

28/12/2022

5:30 - 8:00

Xã Tân Lợi; Tân Hưng; An Khương, huyện Hớn Quản

28/12/2022

6:00 - 17:00

Một phần TT Tân Khai; một phần xã Thanh Bình; toàn bộ xã Minh Đức; Minh Tâm; xã Phước An, huyện Hớn Quản

28/12/2022

15:30 - 17:00

Xã Tân Lợi; Tân Hưng; An Khương, huyện Hớn Quản