Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

2/8/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Bình Thiện, KP Phước Tân, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài

3/8/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Bình Thiện, KP Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài

4/8/2022

7:30 - 14:30

KP Phú Tân, phường Tân Phú; KP Suối Cam, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

4/8/2022

15:00 - 16:30

Một phần KP Suối Đá, Tân Trà, phường Tân Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

3/8/2022

7:50 - 9:00

TBA Lê Bá Trung (1x50KVA) KP 8 phường Long Phước, TX Phước Long

3/8/2022

8:30 - 10:30

TBA Nam Duy (III-320KVA) KP Phước Trung, phường Phước Bình, TX Phước Long

3/8/2022

9:30 - 11:30

TBA Nam Duy (III-320KVA) KP Phước Trung, phường Phước Bình, TX Phước Long

3/8/2022

13:15 - 15:00

TBA Nguyễn Ngọc Long (1x50KVA) KP Phước Trung, phường Phước Bình, TX Phước Long

3/8/2022

14:00 - 15:30

TBA Minh Lộc (1x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

3/8/2022

14:30 - 16:00

TBA Lê Hữu Trung (1x50KVA) thôn Phước Hòa, xã Bình Tân huyện Phú Riềng

3/8/2022

15:30 - 17:00

TBA Ðèn đường 12B/1 (1x25KVA) thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

4/8/2022

7:50 - 9:00

TBA Hoàng Ngọc Lễ (1x50KVA) KP Phước Vĩnh, phường Phước Bình, TX Phước Long

4/8/2022

8:30 - 10:30

TBA Lê Thị Kim Thúy (3x37,5KVA) KP Phước Sơn, phường Phước Bình, TX Phước Long

4/8/2022

9:00 - 11:10

TBA Hồ Thị Phương Dung (1x50KVA) KP Phước Sơn, phường Phước Bình, TX Phước Long

4/8/2022

10:00 - 11:30

TBA Cao Quỳnh (3x37,5KVA) thôn Phước Thiện, xã Phước Tín, TX Phước Long

4/8/2022

13:10 - 15:00

TBA Cao Thanh Tùng (1x37,5KVA) thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

4/8/2022

14:30 - 16:00

TBA Đỗ Thanh Hòa (1x25KVA) Thôn Bàu Đĩa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

4/8/2022

15:30 - 17:00

TBA Phùng Văn Dự (1x25KVA) thôn Hưng Lập, xã Phước Tín, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

2/8/2022

7:30 - 11:30

Thôn 5 xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng

2/8/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp 9 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

3/8/2022

7:00 - 11:30

Thôn 7, 9, một phần thôn 4 xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

3/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần thôn Đăk Wý, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng

4/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần thôn Phú Nghĩa, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

2/8/2022

7:30 - 16:00

Thôn 11, thôn Long Xuyên, xã Long Hà, huyện Phú Riềng

4/8/2022

7:30 - 16:00

Một phần thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

2/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

4/8/2022

7:30 - 11:00

Một phần xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

2/8/2022

8:00 - 16:00

Thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

3/8/2022

8:00 - 8:30

Một phần thôn Khắc Khoan, một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

3/8/2022

8:30 - 9:00

Một phần thôn Khắc Khoan, một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

3/8/2022

9:30 - 10:00

Một phần thôn Khắc Khoan, một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

3/8/2022

10:00 - 10:30

Một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa; Điện lực Bù Gia Mập, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

3/8/2022

10:30 - 11:00

Một phần thôn Khắc Khoan, một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

3/8/2022

11:00 - 11:30

Một phần thôn Khắc Khoan, một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

3/8/2022

13:00 - 13:30

Một phần thôn Đức Lập, một phần thôn BuKRoi, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

3/8/2022

13:30 - 14:00

Một phần thôn Khắc Khoan, một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

3/8/2022

14:30 - 15:00

Một phần thôn Hai Căn, một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

3/8/2022

15:00 - 15:30

Một phần thôn Hai Căn, một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

4/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã An Khương, huyện Hớn Quản