Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

1/10/2021

10:30 - 13:00

Công ty Nahnoom Holding KCN Đồng Xoài 1, TP Đồng Xoài

2/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp 2, 3 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

1/10/2021

7:50 - 8:45

TBA Ngọc Tiến Phát (III-160KVA) khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long

1/10/2021

8:30 - 10:30

TBA Công Hằng (3x50KVA) khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long

1/10/2021

9:30 - 10:50

TBA Kiều Loan (III-320KVA) khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long

1/10/2021

10:00 - 11:30

TBA Minh Cường (3x50KVA) khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long

1/10/2021

13:15 - 14:30

TBA Phượng Đỉnh (3x50KVA) khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long

1/10/2021

14:00 - 15:00

TBA Nguyễn Đình Đức (3x50KVA) khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long

1/10/2021

14:45 - 15:50

TBA Trần Thắng (3x50KVA) khu phố 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long

1/10/2021

15:45 - 17:00

TBA Cơ khí Gia Bảo (3x50KVA) khu phố 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long

2/10/2021

5:30 - 5:45

Xã Phước Tín, thị xã Phước Long. Xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

2/10/2021

6:00 - 16:30

Phường Phước Bình, Long Thủy, Thác Mơ, Sơn Giang, xã Long Giang, thị xã Phước Long

2/10/2021

14:00 - 16:30

TBA Trần Ngọc Thúy, TBA Vơn Quyên II, TBA Nguyễn Thị Trinh

2/10/2021

14:00 - 16:30

Phường Long Phước, thị xã Phước Long

2/10/2021

17:00 - 17:15

Xã Phước Tín, thị xã Phước Long. Xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

4/10/2021

7:30 - 16:00

Xã Phước Tín, thị xã Phước Long

4/10/2021

7:50 - 8:45

TBA Nguyễn Thị Ngọc Phượng (3x25KVA) khu phố 8, phường Long Phước, thị xã Phước Long

4/10/2021

8:30 - 9:30

TBA Nguyễn Thị Hoa (III-400KVA) khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long

4/10/2021

9:30 - 10:30

TBA Hoàng Nhi Bình Phước (3x25KVA) khu phố Sơn Long, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long

4/10/2021

10:00 - 11:30

TBA By By (3x25KVA) khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

4/10/2021

13:15 - 14:15

TBA Vạn Kim (3x25KVA) khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

4/10/2021

14:30 - 15:30

TBA Song Hỷ (III-250KVA) khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

4/10/2021

15:20 - 16:00

TBA Vi ba (3x15KVA) khu phố 5, phường Long Thủy, thị xã Phước Long

4/10/2021

15:45 - 17:00

TBA Lê Kim Liên (3x25KVA) khu phố 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long

5/10/2021

7:30 - 16:00

Xã Phước Tín, thị xã Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

30/9/2021

7:30 - 16:30

Thôn 3 xã Bom Bo. Một phần xã Đường 10, huyện Bù Đăng

1/10/2021

7:30 - 12:00

Một phần thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

1/10/2021

13:30 - 16:30

Một phần thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

4/10/2021

8:00 - 9:00

Thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

30/9/2021

7:30 - 15:00

Thôn Phu Mang 3, xã Long Hà, huyện Phú Riềng

5/10/2021

6:00 - 7:00

Thôn 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

5/10/2021

7:00 - 16:30

Một phần thôn 7 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

5/10/2021

16:30 - 17:00

Thôn 4, 5, 7 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

30/9/2021

8:00 - 10:00

Công ty TNHH MTV Lâm Sao, ấp 4 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

30/9/2021

8:00 - 17:00

K/h Hồ Vạn Xuân, ấp 1 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

30/9/2021

10:00 - 11:30

Công ty TNHH MTV Lâm Thành Nghĩa, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

30/9/2021

10:15 - 10:45

Công ty TNHH Vy Trân tuyến 472 Chơn Thành, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

2/10/2021

7:30 - 7:50

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

2/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần nhánh rẽ ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

2/10/2021

17:00 - 17:20

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

3/10/2021

7:30 - 7:50

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

3/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp 3, ấp 6, ấp 7 xã Minh Lập; xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

3/10/2021

8:00 - 11:30

Công ty Star Tec (Kim Thần Thái) tuyến 479 Chơn Thành ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

3/10/2021

17:00 - 17:20

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

4/10/2021

7:30 - 7:50

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

4/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

5/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

29/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần khu phố Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long

30/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Thanh Xuân, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long

30/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long

30/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần KP Phú Hòa II, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

30/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

3/10/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Lộc Hiệp, toàn bộ xã Lộc Phú, Lộc Quang, huyện Lộc Ninh

5/10/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh

5/10/2021

8:00 - 16:00

TBA Nguyễn Văn Hà thuộc xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

29/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

1/10/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

2/10/2021

7:00 - 16:30

Toàn bộ các xã Phú Nghĩa, Phú Văn, Đức Hạnh, Đắk Ơ, Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

3/10/2021

8:00 - 14:00

HKD Bùi Đức Long, thôn 03, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

1/10/2021

6:00 - 6:15

Một phần xã An Khương, xã Thanh An, huyện Hớn Quản

1/10/2021

7:30 - 12:00

Một phần xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản

1/10/2021

12:00 - 12:15

Một phần xã An Khương, xã Thanh An, huyện Hớn Quản