Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

8/11/2021

7:30 - 10:00

Phường Phước Bình, TX Phước Long

8/11/2021

8:00 - 11:00

Phường Phước Bình, TX Phước Long

8/11/2021

14:00 - 16:00

Phường Phước Bình, TX Phước Long

9/11/2021

7:30 - 15:00

Phường Long Phước, TX Phước Long

9/11/2021

8:00 - 11:00

Phường Long Thủy, TX Phước Long

9/11/2021

14:00 - 16:00

Phường Thác Mơ, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

9/11/2021

7:30 - 10:30

Tổ 4 thôn 7 xã Long Hà, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

8/11/2021

6:00 - 6:30

Một phần ấp 3, 5, 7 xã Minh Lập. Toàn bộ xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

8/11/2021

7:00 - 16:00

Một phần ấp 6, 7 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

8/11/2021

17:00 - 17:30

Một phần ấp 3, 5, 7 xã Minh Lập. Toàn bộ xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

9/11/2021

6:00 - 6:30

Một phần ấp 3, 5, 7 xã Minh Lập. Toàn bộ xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

9/11/2021

7:00 - 16:00

Một phần ấp 6, 7 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

9/11/2021

17:00 - 17:30

Một phần ấp 3, 5, 7 xã Minh Lập. Toàn bộ xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

6/11/2021

6:00 - 17:00

Khu phố Phú Hòa I, Phú Thuận, Phú Hưng, Phú Xuân, phường Phú Thịnh. Khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức. Khu phố Hưng Phú, Bình Tây, phường Hưng Chiến. Khu phố An Bình, Phú Trung, Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình Long. Một phần xã An Phú, Minh Tâm, huyện Hớn Quản

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

7/11/2021

6:00 - 7:00

Xã Lộc Quang, Lộc Phú, Lộc Hiệp, một phần xã Lộc Tấn

7/11/2021

6:00 - 17:00

Xã Lộc Quang, Lộc Phú, một phần xã Lộc Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

7/11/2021

6:00 - 6:30

Xã Đa Kia, xã Bình Thắng, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

7/11/2021

6:00 - 17:00

Xã Thanh Hòa, TT Thanh Bình, xã Thiện Hưng, xã Hưng Phước, xã Phước Thiện, xã Tân Thành, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Công ty plama tuyến 478 Bù Đốp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

8/11/2021

7:30 - 16:30

Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

9/11/2021

7:30 - 16:30

Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

3/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần thôn 2, thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

6/11/2021

5:45 - 6:00

Một phần xã Tân Lợi, An Khương huyện Hớn Quản

6/11/2021

6:00 - 17:00

Một phần xã Tân Khai, Thanh Bình, thị trấn Tân Khai. Toàn bộ xã Phước An, Minh Đức, Minh Tâm, Tân Lợi, Tân Hưng. Xã Tân Quan, Đồng Nơ, Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

6/11/2021

17:00 - 17:15

Một phần xã Tân Lợi, An Khương, huyện Hớn Quản