Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long          

11/8/2022

7:50 - 9:00

TBA Lê Bá Trung (1x50KVA) KP 8 phường Long Phước, TX Phước Long

11/8/2022

8:30 - 10:30

TBA Trương Thế Tuy (3x37,5KVA) KP 8 phường Long Phước, TX Phước Long

11/8/2022

9:30 - 11:30

TBA Phạm Quang Kìm (3x37,5KVA) KP 8 phường Long Phước, TX Phước Long

11/8/2022

13:15 - 15:00

TBA Ðèn Đường 34/1 (1x37,5KVA) KP Phước Trung, phường Long Phước, TX Phước Long

11/8/2022

14:00 - 15:30

TBA Tủ hạ thế TBA DNTN Nước đá Đức Thành (3x37.5KVA) KP 2 phường Long Phước, TX Phước Long

11/8/2022

14:30 - 17:00

TBA Ðèn đường 12B/1 (1x25KVA) thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

9/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

9/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

9/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần thôn Bù Khơn, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

11/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần thôn 3 xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập