Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

12/10/2021

7:30 - 11:30

Một phần ấp 1, ấp 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

12/10/2021

13:30 - 16:30

Một phần ấp 1, ấp 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

7/10/2021

8:00 - 15:00

TBA Thu Cúc

8/10/2021

7:30 - 16:00

TBA Lâm Chánh Trực

8/10/2021

13:00 - 16:00

TBA Thu Thảo

9/10/2021

7:30 - 9:30

Phường Thác Mơ, TX Phước Long

9/10/2021

9:30 - 10:30

Xã Long Giang, TX Phước Long

9/10/2021

10:30 - 11:30

Xã Long Giang, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

8/10/2021

7:30 - 16:30

Toàn bộ ấp 10 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

8/10/2021

7:30 - 16:30

Khách hàng nhà máy sinh học Ethanon Bình Phước, thôn 10 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

11/10/2021

6:00 - 6:10

Một phần xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

11/10/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Đoàn Kết, một phần xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

11/10/2021

16:30 - 16:40

Một phần xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

12/10/2021

7:30 - 16:30

Toàn bộ thôn 6, thôn 12 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

12/10/2021

7:30 - 11:30

Một phần thôn 6 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

9/10/2021

7:30 - 7:50

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

9/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

9/10/2021

17:00 - 17:20

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

10/10/2021

7:30 - 7:50

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

10/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp 7 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

10/10/2021

8:00 - 11:30

Công ty TNHH Best Innovation Glove, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

10/10/2021

17:00 - 17:20

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

11/10/2021

7:30 - 7:50

Một phần ấp 5, ấp 7 xã Minh Lập và xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

11/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp 3, 6, 7 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

11/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 3, ấp 12 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

11/10/2021

17:00 - 17:20

Một phần ấp 5, ấp 7 xã Minh Lập và xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

12/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 3, ấp 12 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

12/10/2021

9:00 - 11:00

Một phần ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

6/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần KP Phú Hòa 2, phường Phú Thịnh, TX Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

6/10/2021

7:00 - 17:00

Nr Khải Nguyên và các Nr đấu nối vào thuộc xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh

10/10/2021

7:00 - 17:00

Xã Lộc Hoà, Lộc An, Lộc Thạnh, Lộc Thành, Lộc Điền, Lộc Thái, Lộc Thuận, Lộc Khánh; một phần xã Lộc Tấn, Lộc Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

12/10/2021

7:30 - 8:30

Công ty TNHH SX và XNK P.S, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

12/10/2021

7:30 - 16:30

Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

12/10/2021

8:30 - 9:30

Công ty TNHH Nội thất Bo Lin BP, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

12/10/2021

9:30 - 10:30

Công ty TNHH Nội thất Tinh Phẩm, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

12/10/2021

10:30 - 11:30

Công ty TNHH Dầu điều chất lượng cao, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

9/10/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Đồng Nơ, Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

9/10/2021

11:30 - 16:00

Một phần xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản