Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

10/5/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP Phước An, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

10/5/2022

13:00 - 16:30

Một phần KP Phước Bình, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

12/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

11/5/2022

7:30 - 15:30

Một phần KP 8 thị trấn Chơn Thành; Một phần ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

10/5/2022

7:30 - 9:30

TBA Trung tâm y tế huyện Đồng Phú, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

10/5/2022

9:40 - 10:40

Công ty TNHH MTV Đoàn Quyên trụ 195B/5 tuyến 471 Đồng Phú, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

10/5/2022

10:45 - 11:30

Công ty TNHH MTV TM DV XNK Tân Phú, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

10/5/2022

13:00 - 14:00

Công ty CP nông nghiệp Việt Phi trụ 116/16/01 tuyến 472 Đồng Xoài, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

10/5/2022

14:15 - 15:40

Công ty TNHH SX XNK P.S trụ 98B/7/02 tuyến 472 Đồng Xoài, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

10/5/2022

15:40 - 16:00

Công ty TNHH chế biến gỗ Unicore Việt Nam trụ 98B/6B/5B/2 tuyến 472 Đồng Xoài, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

11/5/2022

9:40 - 10:40

Công ty TNHH hóa chất Mi Yang tuyến 473 Đồng Phú trụ 115C/2/11/6/1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

11/5/2022

10:45 - 11:30

Công ty TNHH MTV Tong Chang trụ 115C/2/27/2 tuyến 473 Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

11/5/2022

14:15 - 15:40

Công ty TNHH công nghiệp Cao Tường trụ 115C/2/11/6/1 tuyến 473 Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

12/5/2022

7:30 - 9:30

Công ty TNHH thực phẩm và đồ uống Hamy trụ 03D/5 tuyến 473 Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

12/5/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

12/5/2022

9:50 - 10:50

Công ty TNHH xây dựng năng lượng Sài Gòn Trụ 109C/147/11 tuyến 473 Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

11/5/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn 3, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

11/5/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Minh Đức, huyện Hớn Quản

12/5/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Quan, huyện Hớn Quản