Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

13/12/2022

7:30 - 12:00

Một phần KP Thanh Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

11/12/2022

8:00 - 13:00

TBA Công ty SVC

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

11/12/2022

7:30 - 11:00

Một phần KCN khu B Becamex, KP 5 phường Minh Thành, TX Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

13/12/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

13/12/2022

7:30 - 16:00

Một phần KP Bình Tân, An Bình, Bình An, phường An Lộc, TX Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

13/12/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Hoa Lư, xã Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

11/12/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

11/12/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn 7 xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

11/12/2022

10:30 - 11:30

K/h Nguyễn Thanh Thủy, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

11/12/2022

13:30 - 15:00

Một phận thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập