Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

12/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Tân Trà, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

12/9/2022

13:15 - 16:45

Một phần KP Phước Thiện, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài

13/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Phước Thọ, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài 

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

12/9/2022

7:50 - 12:00

TBA Đại Phúc, KP 5 phường Thác Mơ, TX Phước Long

12/9/2022

13:15 - 17:00

TBA Cáp treo bà rá, KP 2 phường Thác Mơ, TX Phước Long

13/9/2022

7:45 - 12:00

TBA Lan Cường, KP Phước Trung, phường Phước Bình, TX Phước Long

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

11/9/2022

7:30 - 7:50

Một phần ấp 1, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 12 xã Minh Hưng; một phần ấp 3 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

11/9/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 1, ấp 12 xã Minh Hưng; một phần KP Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

11/9/2022

11:20 - 11:50

Một phần ấp 1, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 12 xã Minh Hưng; một phần ấp 3 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

12/9/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Thanh Bình, Sóc Giếng, xã Thanh Lương, TX Bình Long

12/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú, TX Bình Long

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

13/9/2022

7:00 - 7:10

Xã Phú Nghĩa; ĐắK Ơ; Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

13/9/2022

7:00 - 16:00

Một phần xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

13/9/2022

15:50 - 16:00

Xã Phú Nghĩa; ĐắK Ơ; Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập