Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

12/7/2022

7:30 - 15:00

Một phần ấp 3 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

12/7/2022

8:00 - 9:00

Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Phước, ấp 8 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

12/7/2022

9:30 - 10:30

Trường PTTH Đồng Xoài, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

12/7/2022

13:30 - 14:30

Trung tâm TDTT, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

12/7/2022

15:00 - 16:00

Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

13/7/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Tân Bình, KP Xuân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

13/7/2022

8:00 - 10:00

Công ty TNHH MTV SX TM chăn nuôi Kim Hợi, ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

13/7/2022

13:30 - 14:30

Văn phòng Công ty cao su, ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

13/7/2022

15:00 - 16:00

Công ty TNHH đầu tư Đại Nam, KP Phú Xuân, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

14/7/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Phú Thanh, KP Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

14/7/2022

8:00 - 9:00

Nhà khách Ủy ban tỉnh phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

14/7/2022

9:30 - 10:30

Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, ấp 2 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

14/7/2022

11:00 - 13:00

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

12/7/2022

7:30 - 11:00

Thôn Hưng Lập, Bàu Nghé, xã Phước Tín, TX Phước Long

13/7/2022

7:30 - 10:00

KP 3 phường Long Phước, TX Phước Long

13/7/2022

10:30 - 16:30

TBA Thông Lan, Diệu Phượng, Nguyễn Thị Xí, KP 3 phường Long Phước, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

14/7/2022

7:30 - 16:00

Thôn 11, thôn Long Xuyên, xã Long Hà, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

12/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

13/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

13/7/2022

13:30 - 16:30

Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

13/7/2022

8:00 - 9:00

Một phần thôn Bukmau, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

13/7/2022

9:30 - 10:30

Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

12/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

12/7/2022

7:30 - 16:00

Xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập