Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

8/9/2021

7:30 - 11:00

Một phần ấp Thuận Hải, ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

8/9/2021

13:30 - 16:00

Một phần ấp Thuận Hải, ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

8/9/2021

7:30 - 8:30

Một phần phường Long Phước, thị xã Phước Long

8/9/2021

7:30 - 11:00

Một phần phường Long Thủy, thị xã Phước Long

8/9/2021

8:30 - 9:30

Một phần phường Phước Bình, thị xã Phước Long

8/9/2021

9:30 - 10:30

Một phần phường Phước Bình, thị xã Phước Long

8/9/2021

10:30 - 11:30

Một phần xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

8/9/2021

13:00 - 14:30

Một phần xã Phước Tín, thị xã Phước Long

8/9/2021

14:30 - 15:30

Một phần xã Phước Tín, thị xã Phước Long

8/9/2021

15:30 - 16:30

Một phần phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

8/9/2021

16:00 - 16:30

Một phần phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

8/9/2021

16:30 - 17:00

Một phần phường Long Thủy, thị xã Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

14/9/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Đường 10, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

8/9/2021

7:30 - 13:00

Khách hàng Hoàng Thị Tân thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

9/9/2021

7:30 - 11:30

Thôn Phú Lâm, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng

9/9/2021

7:30 - 15:00

Thôn Phú Lâm, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

10/9/2021

7:30 - 8:30

Công ty TNHH Năng lượng xanh Nguyễn Lê, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

10/9/2021

8:45 - 9:30

Công ty TNHH MTV Vĩnh Thịnh Khang, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú,

10/9/2021

10:00 - 13:00

Công ty TNHH Công nghệ Zhengxing VN, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

10/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần thôn Bu Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

10/9/2021

13:30 - 16:00

Một phần thôn Bu Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

8/9/2021

7:30 - 12:00

Ấp 1 thị trấn Tân Khai; ấp Sóc Dày, xã Phước An, huyện Hớn Quản

8/9/2021

7:30 - 16:00

Ấp Sóc Dày, xã Phước An, huyện Hớn Quản

10/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản