Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

10/1/2023

7:30 - 11:30

Văn phòng Cty cao su Bình Phước, KP Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

10/1/2023

8:00 - 11:30

Nhà khách Công an tỉnh Bình Phước, KP Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài