Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

14/6/2022

8:00 - 16:00

Khu vực trạm Hùng Vương 2B, trạm Hùng Vương 2C thuộc một phần phường Phú Thủy

15/6/2022

4:00 - 6:00

Trục đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cây xăng số 6 đến cầu Trần Hưng Đạo thuộc một phần phường Bình Hưng

15/6/2022

7:00 - 17:00

Khu vực trạm Đào Duy Tùng 1, trạm TĐC Đông Xuân An 1 thuộc một phần phường Phú Thủy

15/6/2022

7:00 - 17:00

Xã Tân Thuận; Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

15/6/2022

8:00 - 13:00

Một phần xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận nam

16/6/2022

8:00 - 12:00

TBA Tân Lập 11 xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

14/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 2, xã Gia An; Một phần thôn 4, 5 xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh

15/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 2, xã Gia An, huyện Tánh Linh

16/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 2, xã Gia An; Một phần thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

14/6/2022

8:00 - 15:00

Thôn 1, thôn 3 xã Sơn Mỹ; toàn bộ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân

16/6/2022

8:00 - 11:30

Thôn Cam Bình, xã Tân Phước, TX La Gi

16/6/2022

13:30 - 16:00

Đường Trần Bình Trọng, phường Phước Lộc, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

14/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần các KP Phú Xuân, Phú An, Phú Mỹ (khách hàng trạm Phú Long 4A, Phú Long 3C) TT Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

14/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 2, một phần thôn 4 (khách hàng trạm Hồng Sơn 2) xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

15/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 3 (khách hàng trạm Ngã 3 gộp) xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

15/6/2022

8:00 - 16:00

Thôn La Dày, Đa Tro, Đa Kim, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

16/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn 4, một phần thôn 5 (khách hàng trạm Hàm Đức 5B, Hàm Đức 4H) xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc