Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

16/01/2022

6:00 - 6:30

Trục đường Tôn Đức Thắng, Trương Hán Siêu, khu công viên Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng thuộc một phần phường Phú Thủy

16/01/2022

6:30 - 16:30

Trục đường Tuyên Quang nối dài Võ Văn Kiệt một phần phường Phú Trinh

16/01/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Tân Thành

16/01/2022

16:30 - 17:00

Trục đường Tôn Đức Thắng, Trương Hán Siêu, khu công viên Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng thuộc một phần phường Phú Thủy

17/01/2022

7:00 - 16:00

Một phần phường Phú Tài, TP Phan Thiết

17/01/2022

8:00 - 11:00

Trục đường Đặng Văn Lãnh, Trường Chinh, Phạm Thị Ngư, khu vực Chợ Tôn, Địa Chỉ Đỏ khu vực Phong Nẫm

17/01/2022

8:00 - 15:00

Trục đường QL 28 thuộc một phần xã Hàm Liêm

18/01/2022

7:00 - 15:00

Một phần phường Đức Long; một phần phường Phú Tài, TP Phan Thiết

18/01/2022

7:00 - 16:00

Một phần phường Phú Tài, Phan Thiết

18/01/2022

8:00 - 17:00

Trục đường Võ Văn Tần thuộc một phần phường Phú Tài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

16/01/2022

8:00 - 11:30

Đường Quốc lộ 55 (từ cầu Suối đó đến dóc 12), xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

17/01/2022

8:00 - 11:00

Khách hàng Võ Văn Luận, xã Tân Hải, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

16/01/2022

7:30 - 16:30

Thôn An Phú, thôn 6, thôn Trũng Liêm, một phần thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính; Một phần KP Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

17/01/2022

8:00 - 15:00

Thôn La Dày, thôn Đa Kim, thôn Đa Tro, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

18/01/2022

7:30 - 16:30

Các trạm biến áp khách hàng trên nhánh Phan Văn Lương thôn Xuân Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc