Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

17/5/2022

8:00 - 16:00

Xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết

18/5/2022

8:00 - 17:00

Từ KP Long Sơn đến dốc Nước Đá thuộc phường Mũi Né, TP Phan Thiết

19/5/2022

8:00 - 16:00

Xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

17/5/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng

17/5/2022

8:00 - 12:00

Khu phố Xuân Giang

18/5/2022

8:00 - 12:00

Khu phố Song Thanh

18/5/2022

8:00 - 17:00

Xã Phan Dũng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

17/5/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 1 xã Gia An, huyện Tánh Linh

18/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn 4 xã Đức Bình, huyện Tánh Linh

18/5/2022

14:00 - 16:00

Một phần thôn 1 xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

17/5/2022

8:00 - 11:00

Thôn 4, thôn 5, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân

17/5/2022

8:00 - 11:30

Đường Võ Thị Sáu, phường Bình Tân, TX La Gi

17/5/2022

13:30 - 16:00

Đường Võ Thị Sáu, phường Bình Tân, TX La Gi

18/5/2022

13:30 - 16:00

Đường Ngô Quyền, phường Tân An, TX La Gi

19/5/2022

8:00 - 11:30

Thôn Láng Gòn, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

19/5/2022

13:30 - 16:00

Thôn Láng Gòn, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

17/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Đại Lộc (khách hàng trạm Đại Lộc 1), xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

18/5/2022

5:30 - 6:00

Xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc

18/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Đại Lộc (khách hàng trạm Đại Lộc 5, Đại Lộc 6) xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

18/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần thôn Thuận Điền, một phần thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

19/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Xuân Điền (khách hàng trạm Xuân Điền 10), xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

19/5/2022

8:30 - 11:30

Một phần xã Đông Giang; xã La Dạ; Một phần thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc