Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

20/11/2022

7:00 - 15:00

Bên phải đường từ km14 đi Ba Bàu đoạn từ cây xăng 14 đến cây xăng Ba Bàu thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

20/11/2022

7:00 - 16:00

Trục đường từ km23 đi Thuận Quý đoạn từ trường tiểu học Hàm Minh 1 đến chợ Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam

20/11/2022

7:00 - 16:00

KV xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

22/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong. Xã Phan Rí Thành; Phan Hòa, huyện Bắc Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

22/11/2022

4:00 - 8:00

Huyện Đức Linh; Tánh Linh

22/11/2022

16:00 - 18:00

Xã Đức Bình; La Ngâu; Đồng Kho; Huy Khiêm; Đức Phú; Nghị Đức; Bắc Ruộng; Măng Tố; huyện Tánh Linh

22/11/2022

16:00 - 18:00

Một phần thôn 7 xã Nam Chính; KP 7, 8, 10 TT Đức Tài; một phần thôn 1, 2, 3 xã Đức Hạnh; thôn 1, 3, 4 xã Tân Hà; thôn 4, 5, 1A, 1B xã Trà Tân; một phần thôn Đông Tân, thôn 2A, 2B, toàn bộ Nam Hà, xã Đông Hà, huyện Đức Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

21/11/2022

9:00 - 12:00

Thôn Bình An, xã Tân Tiến, TX La Gi

22/11/2022

8:00 - 12:00

Thôn Đá Mài, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

22/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần thôn 7, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc