Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

5/7/2022

8:00 - 12:00

Khu vực đường CMT8 lưới hạ thế thuộc trạm Hàng Dừa, phường Phú Thọ (TDM)

5/7/2022

13:00 - 16:30

Khu vực đường Đồng Cây Viết, đường ĐX 027, lưới hạ thế thuộc trạm Khu 2 Phú Mỹ, phường Phú Mỹ (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

5/7/2022

8:00 - 16:00

Khu vực đường DT 743 từ Taxi Minh Giang đến KDC Nguyễn Cảnh Thiện, KDC Nguyễn Cảnh Thiện, phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An); Khu vực đường Đặng Văn Mây, phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An)

5/7/2022

9:00 - 14:00

Khu vực bên phải Xa lộ Đại Hàn từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu vượt Sóng Thần, phường An Bình (Dĩ An)

5/7/2022

9:00 - 15:00

Khu vực đình Tân Quí từ công ty SGX đến quán vịt Tư Mồi, phường Đông Hòa (Dĩ An)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

5/7/2022

8:30 - 12:00

Nhánh rẽ Ba Đình, ấp Lâm Vồ, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

5/7/2022

13:30 - 16:30

Nhánh rẽ nhà máy mủ Bến Súc, ấp Lâm Vồ, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

7/7/2022

8:30 - 12:00

TBA Bình Mỹ, ấp Đồng Sến, xã Định An (Dầu Tiếng)

7/7/2022

8:30 - 12:00

TBA Hồ Văn, ấp Tân Định, xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

7/7/2022

8:30 - 12:00

TBA nước Minh Tân (T2) ấp Tân Thanh, xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

7/7/2022

13:00 - 16:30

TBA cấp nước Minh Thạnh, ấp Lò Gạch, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

7/7/2022

13:00 - 16:30

TBA Hữu Tuấn, ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

7/7/2022

13:00 - 16:30

TBA cấp nước Minh Hòa, ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trung Tâm

5/7/2022

8:30 - 16:00

Khu vực lưới hạ thế trạm Phú Bưng 2 (Tân Uyên)