Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

18/4/2022

8:00 - 11:30

Trục đường KM14 đi vào cây xăng Ba Bàu phía bên phải thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

19/4/2022

8:00 - 15:00

Một phần thôn Phú Khách, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

18/4/2022

8:00 - 12:30

Khu vực Thanh Tân, xã Chí Công; Khu vực Minh Tân 4, thị trấn Phan Rí Cửa

18/4/2022

9:00 - 11:30

Một phần xã Phan Thanh, Hồng Thái

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

17/4/2022

7:00 - 18:00

TBA Đức Thuận 2 - một phần thôn Hòa Thuận, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh

17/4/2022

7:00 - 18:00

TBA Đức Bình 11 - thôn 1 xã Đức Bình, huyện Tánh Linh

17/4/2022

7:00 - 18:00

Nhánh rẽ 472.6AA1 - thôn 2 xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh

17/4/2022

7:00 - 18:00

Nhánh rẽ 474.A2BA - một phần thôn Hòa Thuận, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh

17/4/2022

7:00 - 18:00

Nhánh rẽ 474.A2A - một phần KP Lạc Thuận, TT Lạc Tánh; thôn Hòa Thuận, Bàu Chim, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh

17/4/2022

7:00 - 18:00

Nhánh rẽ 474.A4B1A - thôn 3 xã La Ngâu, huyện Tánh Linh

17/4/2022

7:00 - 18:00

Nhánh rẽ 472.6E - một phần KP Lạc Hà, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

17/4/2022

7:30 - 12:30

TT Võ Xu, xã Sùng Nhơn, Đa Kai, Mê Pu, huyện Đức Linh

17/4/2022

12:30 - 14:30

Một phần thôn 6 xã Mê Pu, huyện Đức Linh; Một phần KP 2, TT Võ Xu, huyện Đức Linh

17/4/2022

12:30 - 15:30

Một phần thôn 8 xã Mê Pu, huyện Đức Linh; Một phần thôn 4 xã Đức Phú, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

19/4/2022

8:00 - 11:30

Thôn Hồ Tôm, thôn Phước Hải, xã Tân Phước, thị xã La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

19/4/2022

8:00 - 9:30

Một phần thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/4/2022

8:00 - 11:00

Xã Đông Giang; xã La Dạ; một phần xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

18/4/2022

8:00 - 15:00

Một phần thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc

19/4/2022

8:00 - 11:00

Một phần khu phố Phú Mỹ, một phần khu phố Phú Xuân (khách hàng trạm Xóm Vườn), thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

19/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long; Một phần thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc