Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

21/6/2022

8:00 - 17:00

Trục đường Nguyễn Thông đoạn từ dốc Lầu Ông Hoàng đến KP 1 phường Hàm Tiến; trục đường Võ Nguyên Giáp thuộc một phần phường Phú Hài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

22/6/2022

8:00 - 12:00

Khu vực chùa Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

23/6/2022

8:00 - 12:00

Thôn 2, 3, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

21/6/2022

8:00 - 11:00

Thôn An Bình, An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

22/6/2022

8:00 - 11:30

Thôn Hiệp An, Ba Đăng, xã Tân Tiến, TX La Gi

23/6/2022

8:00 - 11:30

Đường Hoàng Diệu, phường Tân An, TX La Gi

23/6/2022

13:30 - 16:00

Khu vực ngã tư Tân Thiện, phường Tân Thiện, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

22/6/2022

7:45 - 15:30

Một phần thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

21/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần KP Lâm Giáo, một phần KP 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

22/6/2022

8:00 - 14:00

Thôn Ung Chiếm, một phần thôn Kim Ngọc, một phần thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

23/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần KP Phú Thịnh, một phần KP Phú Cường, một phần KP Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc