Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

21/9/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

21/9/2022

8:00 - 17:00

Một phần thôn Đằng Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam

23/9/2022

7:30 - 16:30

Thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

25/9/2022

7:30 - 16:30

Thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

26/9/2022

7:00 - 11:00

Phía bên phải đường từ cây xăng 14 đên cây xăng Ba Bàu thuộc xã Hàm Kiệm

26/9/2022

8:00 - 10:00

Một phần đường Thủ Khoa Huân khu vực gần quán Mỹ Wũ, KP 4 phường Phú Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

21/9/2022

8:00 - 12:00

Một phần thị trấn Liên Hương (trừ KP 4, 5, 6)

22/9/2022

7:30 - 16:30

Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

22/9/2022

8:00 - 17:00

Dọc Đồi Dương, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

26/9/2022

7:30 - 16:30

Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

26/9/2022

8:00 - 12:00

Khu vực chùa Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

21/9/2022

8:00 - 12:00

KV rừng Dầu, xã Tân Bình, TX La Gi

22/9/2022

8:00 - 11:30

Thôn Gò Găng, thôn Gò Đồn, thôn Hồ Lân, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân

22/9/2022

8:00 - 12:00

Đường Võ Thị Sáu, phường Bình Tân, TX La Gi

23/9/2022

8:00 - 11:30

Đường Ngô Quyền, phường Tân An, TX La Gi

23/9/2022

13:30 - 16:00

Khu dân cư Nguyễn Thái Học, phường Tân An, TX La Gi

24/9/2022

8:00 - 13:00

Đường Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Huệ, Hoàng Diệu và KP 7 phường Tân An, TX La Gi

26/9/2022

8:00 - 11:30

Đường Thống Nhất (từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã 4 Tân Thiện), phường Tân An; đường Tôn Đức Thắng (từ ngã 4 Tân Thiện đến chợ Thanh Linh xã Tân Phước), TX La Gi