Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

28/6/2022

8:00 - 10:00

Khu vực trạm Hùng Vương 2B thuộc một phần phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

28/6/2022

10:00 - 12:00

Khu vực trạm Hùng Vương 2C thuộc một phần phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

29/6/2022

8:00 - 17:00

Trục đường từ Km 14 vào cây xăng Ba Bàu phía bên trái thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

   

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

28/6/2022

8:00 - 11:30

Khu vực nhà máy phong điện Phú Quý

28/6/2022

14:00 - 16:00

Xóm Bãi Lăng thuộc thôn Thương Châu, huyện Phú Quý