Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

29/4/2022

6:00 - 7:00

Tại trụ 40/1 nhánh 478.1BB3

29/4/2022

7:00 - 17:00

Xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

29/4/2022

7:00 - 17:00

Phường Đức Thắng, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

29/4/2022

8:00 - 10:00

Một phần thôn Vĩnh Hanh, xã Phú Lạc; một phần khu phố 1 TT Liên Hương, huyện Tuy Phong

29/4/2022

10:00 - 12:00

Một phần thôn Vĩnh Hanh, xã Phú Lạc; một phần khu phố 1, TT Liên Hương, huyện Tuy Phong