Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

31/5/2022

8:00 - 16:00

Thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

31/5/2022

13:30 - 16:00

Khu phố 10, phường Bình Tân, TX La Gi

2/6/2022

8:00 - 11:30

Khu phố 11, phường Bình Tân; Đường Lê Lai, phường Bình Tân, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

2/6/2022

8:00 - 10:00

Một phần thôn Dốc Lăng (khách hàng trạm Thuận Minh 17) xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc