Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

9/8/2022

11:00 - 17:00

KV xung quanh chợ Phú Thủy gồm các đường Lê Văn Phấn, Lâm Đình Trúc thuộc một phần phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

11/8/2022

7:00 - 17:00

KV xã Tiến Thành đoạn từ dốc Campuchia đến cầu Suối Nhum

11/8/2022

8:00 - 14:00

Xã Thuận Quí, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong 

9/8/2022

8:00 - 12:30

Xã Hải Ninh; Phan Điền, huyện Bắc Bình

11/8/2022

8:00 - 12:00

Thôn La Bá, xã Phong Phú; xã Phan Dũng

11/8/2022

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Hảo; Vĩnh Tân

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

9/8/2022

8:00 - 11:30

Thôn Láng Gòn, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

9/8/2022

8:00 - 12:00

Thôn An Vinh, An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

10/8/2022

7:30 - 16:00

KV thôn Phú Long, xã Long Hải, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc    

9/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn 4 (khách hàng trạm Hàm Đức 4H) xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

9/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Liêm Thái (khách hàng trạm Hồng Liêm 5E) xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

10/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Liêm An (khách hàng trạm Hồng Liêm 2E) xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

11/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Liêm Thái (khách hàng trạm Hồng Liêm 5C) xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc