Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

11/12/2022

7:30 - 16:30

Xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

12/12/2022

7:30 - 10:00

Phía bên trái đường QL 1A từ km24 đến km18, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

13/12/2022

8:00 - 11:30

Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

13/12/2022

8:00 - 17:00

Phía bên trái đường từ Kê Gà đến chợ Thuận Quý, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam

13/12/2022

8:00 - 17:00

Trục đường Lạc Long Quân từ trường THCS Tiến Thành đến cầu Suối Nhum thuộc xã Tiến Thành, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

12/12/2022

8:00 - 11:30

Xã Phan Rí Thành; Phan Thanh; TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

12/12/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Hoà Minh, huyện Tuy Phong. Một phần xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình

13/12/2022

7:00 - 16:30

KV dọc QL 1A, xã Chí công, huyện Tuy Phong

13/12/2022

8:00 - 12:00

KV Phú Thủy, Phú Hải, Phú Tân, Phú Hòa, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

12/12/2022

9:00 - 11:30

Thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, TX La Gi

12/12/2022

13:30 - 16:00

Thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, TX La Gi

13/12/2022

8:00 - 11:30

Thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, TX La Gi

13/12/2022

13:30 - 16:00

Thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

12/12/2022

6:00 - 7:00

Một phần thôn 5 xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

12/12/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

13/12/2022

7:00 - 9:00

Một phần thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

13/12/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc