Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

11/9/2022

8:00 - 16:00

Đường dây khách hàng Thanh Long Hoàng Hậu

11/9/2022

13:00 - 16:00

Đường dây khách hàng Nguyễn Thị Phải

12/9/2022

8:00 - 12:00

Trục đường Nguyễn Thị Định, Lê Quang Đạo, Trần Thủ Độ, KV xung quanh Văn Thánh 3 thuộc một phần phường Phú Tài

12/9/2022

13:00 - 17:00

Trục đường Võ Văn Tần, Lê Thị Hồng Gấm, Tô Vĩnh Diện, KV bờ hồ Văn Thánh thuộc một phần phường Phú Tài

12/9/2022

13:00 - 17:00

KV khu dân cư Phú Trinh, Phú Tài, dân cư Xóm Mới, trục đường Lương Văn Năm, một phần KP 1 phường Phú Tài

13/9/2022

8:00 - 12:00

Khu dân cư Tiến Thạnh thuộc một phần xã Tiến Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

12/9/2022

7:30 - 16:30

Dọc QL 1A xã Chí Công, KDC A TT Liên Hương, huyện Tuy Phong

13/9/2022

8:00 - 11:00

Khu nuôi tôm châu Á, xã Phước Thể

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

12/9/2022

7:30 - 13:30

Một phần thôn 5 xã Trà Tân

12/9/2022

13:30 - 16:30

Một phần thôn 5 xã Trà Tân

13/9/2022

7:30 - 14:00

Một phần thôn 1A xã Trà Tân

13/9/2022

14:00 - 16:30

Một phần thôn 1A, 1B xã Trà Tân

   

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

12/9/2022

8:00 - 11:30

Một phần thôn 5 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

12/9/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

13/9/2022

8:00 - 10:30

Một phần thôn 6, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

13/9/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Liêm Hòa, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

13/9/2022

9:00 - 11:30

Một phần thôn ĐaGuRi, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc