Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

13/3/2023

8:00 - 17:00

Thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

13/3/2023

8:00 - 12:00

Xóm 1 xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

14/3/2023

8:00 - 8:45

Thôn Thái Hiệp, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

14/3/2023

8:00 - 10:00

Một phần KP 6 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

14/3/2023

8:00 - 11:30

KP Song Thanh 1, TT Phan Rí Cứa

14/3/2023

9:00 - 9:45

Thôn Mai Lãnh, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình

14/3/2023

10:00 - 10:45

Thôn Thái Thuận, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

14/3/2023

11:00 - 11:45

Thôn Mai Lãnh, xã Phan Thanh, huyện bắc Bình

14/3/2023

13:30 - 17:00

KP Song Thanh 2, TT Phan Rí Cứa

14/3/2023

14:00 - 15:00

Thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

14/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Gia An; TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

13/3/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

13/3/2023

8:00 - 14:00

Một phần KP Phú Cường, TT Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

14/3/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm; Một phần KP Lâm Hòa, một phần KP Lâm Giáo, TT Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

14/3/2023

8:00 - 14:00

Một phần KP Phú Thịnh, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc