Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

13/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

8/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Tổ 7 thôn 2 Hồng Sơn), Hàm Thuận Bắc

8/9/2021

8:00 - 10:30

Một phần khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm (khách hàng trạm Ngân hàng), Hàm Thuận Bắc

8/9/2021

10:30 - 13:00

Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm (khách hàng trạm CDC thôn Liêm Thái), Hàm Thuận Bắc

8/9/2021

13:30 - 15:00

Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm BTS Hồng Sơn), Hàm Thuận Bắc

9/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần khu phố 1, thị trấn Ma Lâm (khách hàng trạm Cơ khí 1), Hàm Thuận Bắc

9/9/2021

8:00 - 12:00

Một phần thôn 2, một phần thôn 3, xã Hàm Đức (khách hàng trạm Hàm Đức 2A), Hàm Thuận Bắc

10/9/2021

8:00 - 13:00

Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc

10/9/2021

13:30 - 15:00

Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm (khách hàng trạm Quốc lộ 1B), Hàm Thuận Bắc

13/9/2021

8:00 - 12:00

Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Ngã 3 Gộp), Hàm Thuận Bắc

13/9/2021

13:30 - 15:00

Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Ngã 3 Suối Đá), Hàm Thuận Bắc

14/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Hồng Sơn 2), Hàm Thuận Bắc

14/9/2021

8:00 - 15:00

Thôn Phú Điền, thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc

14/9/2021

13:30 - 15:00

Một phần thôn 1, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Tà Zôn 2), Hàm Thuận Bắc