Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

9/1/2023

8:00 - 14:00

Phía bên phải trục đường QL 1A hướng Phan Thiết đi TP.HCM đoạn từ KCN Hàm Kiệm 1 đến km18 thuộc xã Hàm Kiệm, Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam

10/1/2023

8:00 - 9:00

Phía bên trái trục đường QL 1A hướng Phan Thiết đi TP.HCM đoạn từ km24 đến km32 thuộc thị trấn Thuận Nam, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

10/1/2023

8:00 - 11:00

Phía bên trái trục đường QL 1A hướng Phan Thiết đi TPHCM đoạn từ trạm thu phí Sông Phan đến km24 thuộc xã Hàm Minh, trục đường km23 đi Thuận Quý đoạn từ km23 đến rừng Sến thuộc xã Hàm Minh, Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam

10/1/2023

8:00 - 17:00

Từ KP Long Sơn đến dốc nước đá Mũi Né, phường Mũi Né, TP Phan Thiết

11/1/2023

8:00 - 17:00

Xã Tân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

11/1/2023

7:30 - 16:00

Một phần KP 2, 4 TT Võ Xu; xã Sùng Nhơn, Đa Kai, huyện Đức Linh

11/1/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 10 TT Đức Tài; thôn 3 xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

9/1/2023

8:00 - 12:00

Xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

10/1/2023

8:00 - 12:00

Xã Tân Thắng; thôn 3 xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

11/1/2023

8:00 - 11:30

Đường Thống Nhất, phường Tân Thiện, TX La Gi

11/1/2023

8:00 - 12:00

Đường Thống Nhất, phường Tân An, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

9/1/2023

7:30 - 16:00

Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn; một phần thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

10/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc