Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

14/1/2023

8:00 - 16:00

KS Victoria, Nhà hàng Hoa Sứ, Nhà nghỉ Công Đoàn, Nam Vinh, Liên đoàn lao động và khu vực vòng xoay CV nước phường Cái Khế, quận Ninh Kiều

15/1/2023

8:00 - 16:00

Xí nghiệp dược Hậu Giang, phường An Hòa, quận Ninh Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

16/1/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Lý Thái Tổ, A8, A2, B2, B3, A9, B28, B27, 3A, A10 KDC Hưng Phú, phường Hưng Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thốt Nốt

16/1/2023

8:00 - 9:00

Một phần KV Thới An 2, phường Thuận An, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. CS Đức Tuấn

16/1/2023

10:00 - 11:00

Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, phường Tân Lộc; Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

16/1/2023

12:00 - 13:00

Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Tân Lộc; Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

16/1/2023

14:00 - 15:00

Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

15/1/2023

8:00 - 13:00

Đoạn đường mới làm từ cuối đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Nguyễn Văn Linh, quận Bình Thủy

16/1/2023

8:00 - 8:30

Tổ 7, 18 KV 3 đường Hồ Trung Thành, phường Trà An

16/1/2023

8:00 - 9:45

Cơ sở sản xuất đông dược Cửu Long - kho xưởng dược Cục hậu cần QK9, đường Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An, quận Bình Thủy

16/1/2023

10:00 - 11:45

Đường Đỗ Trọng Văn, Đặng Văn Dầy, 49, 50,51 KDC Ngân Thuận, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy

16/1/2023

13:00 - 14:45

Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN quận Bình Thủy Cần Thơ, L03.08-09 KDC Ngân Thuận, Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy

16/1/2023

15:00 - 16:30

Cty CP bê tông Hamaco, C22, Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy

16/1/2023

15:30 - 16:30

Tổ 7, 18 KV 3 đường Hồ Trung Thành, phường Trà An