Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

15/5/2022

8:00 - 14:00

Từ trạm 110kV Cần Thơ đường 3/2 bên tay trái đến cầu Đầu Sấu, đường Trần Ngọc Quế, đường 30/4, đường Trần Hoàng Na, từ cuối đường Trần Hoàng Na đến cuối đường Tầm Vu

17/5/2022

8:00 - 16:00

Đường Nguyễn Văn Trường (rạch Rau Râm), phường An Bình, quận Ninh Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

15/5/2022

7:00 - 17:00

Phường Lê Bình; Ba Láng; Thường Thạnh; một phần phường Phú Thứ; Tân Phú, quận Cái Răng

15/5/2022

8:00 - 13:00

Từ rạch Cái Tắc đến rạch Đường Gỗ, Mật Cật, Giồng Ổi, Bùng Binh thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng

16/5/2022

8:00 - 9:30

Từ đình Nước Vận đến cầu Ấp Mỹ thuộc KV Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh; từ cầu đá Ông Kiềm đến cầu Cái Răng Bé thuộc KV Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng

16/5/2022

9:45 - 11:30

Một phần KV Thạnh Mỹ, phường Lê Bình; Một phần KV Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

16/5/2022

13:30 - 15:00

KV Thị trấn Cái Răng gồm đường Duy Tân, Trưng Nữ Vương, Lê Thái Tổ, Hàm Nghi, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Bưu điện Cái Răng, phường Lê Bình, quận Cái Răng

16/5/2022

15:15 - 16:30

Một phần đường Trần Chiên thuộc KV Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng

17/5/2022

8:00 - 13:00

Một phần KV 11 phường Hưng Phú, quận Cái Răng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

17/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần KV Bình Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

15/5/2022

7:30 - 8:00

Đường Bùi Hữu Nghĩa; KV Bình Dương B, Bình Thường, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

15/5/2022

7:30 - 16:30

Đường Bùi Hữu Nghĩa; rạch Ông Kinh; rạch Ông Đội; rạch Khoáng Châu; rạch Ông Dựa; rạch Mương Khai, KV Bình Dương, Bình Dương A, Bình Phó A, một phần Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

15/5/2022

16:00 - 16:30

Đường Bùi Hữu Nghĩa; KV Bình Dương B, Bình Thường, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

17/5/2022

8:00 - 12:00

KV 6, 7 Hẻm 7 đường Bủi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

17/5/2022

8:30 - 9:30

NTTS Nguyễn Văn Tức, ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh

17/5/2022

8:30 - 9:30

Hộ KD Như Ý, ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh

17/5/2022

8:30 - 10:00

Công ty TNHH MTV Đinh Quyền Khang, ấp Vĩnh Quới, TT Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh

17/5/2022

10:30 - 11:30

Khách hàng Lý Văn Cội 2, ấp Đất Mới, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh

17/5/2022

10:30 - 11:30

NTTS Lương Thị Huệ, ấp Vĩnh Quới, TT Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh

17/5/2022

10:30 - 12:00

TT Nước sạch và VSMT NT TP Cần Thơ, ấp E1 xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

17/5/2022

13:00 - 14:30

NTTS Trần Văn Khái, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh

17/5/2022

13:00 - 15:00

NTTS Ngô Kim Loan, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh

17/5/2022

13:00 - 15:00

NTTS Trần Văn Khái, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phong Điền

16/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

16/5/2022

11:00 - 14:00

Một phần ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai

16/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Thới Lộc, xã Xuân Thắng , huyện Thới Lai

16/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai

17/5/2022

8:00 - 13:00

Một phần xã Trường Xuân; xã Trường Xuân A; xã Trường Xuân B; toàn bộ ấp Đông Hiển, xã Đông Bình, huyện Thới Lai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

15/5/2022

8:00 - 15:30

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

16/5/2022

8:30 - 10:00

Một phần xã Thạnh Phú

16/5/2022

10:30 - 11:30

Một phần xã Thạnh Phú

16/5/2022

13:00 - 15:00

Một phần xã Thạnh Phú

17/5/2022

8:30 - 9:30

Một phần xã Thạnh Phú

17/5/2022

10:00 - 11:00

Một phần xã Thạnh Phú

17/5/2022

12:30 - 13:30

Một phần xã Thạnh Phú

17/5/2022

14:00 - 15:00

Một phần xã Thạnh Phú