Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

17/1/2023

8:00 - 12:00

Một phần KV Thạnh Lợi và KDC nông thổ sản, phường Phú Thứ

18/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần KV Phú Hưng, Phú Lợi, Phú Xuân, Thạnh Hưng, Thạnh Phú, Khánh Bình, phường Phú Thứ

18/1/2023

8:00 - 12:00

Một phần đường Nhật Tảo, Lê Hồng Nhi, một phần KV Yên Hòa, phường Lê Bình; một phần KV 1 phường Ba Láng

18/1/2023

13:00 - 16:00

Đường Nguyễn Thị Trâm, một phần KV Yên Hạ, phường Thường Thạnh; một phần KV 2 phường Ba Láng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thốt Nốt

17/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt

18/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần KV Thới Bình, phường Thới Thuận; Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt; Một phần KV Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nôt

19/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần KV Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên; Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

18/1/2023

8:00 - 8:30

Tổ 7, 18 KV 3 đường Hồ Trung Thành, phường Trà An, quận Bình Thủy

18/1/2023

15:30 - 16:30

Tổ 7, 18 KV 3 đường Hồ Trung Thành, phường Trà An, quận Bình Thủy

19/1/2023

11:00 - 12:30

Phía tay phải đường trục chính KCN Trà Nóc 1 đến cầu Sang Trắng, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

17/1/2023

9:00 - 10:10

Một phần ấp E2 xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh

17/1/2023

10:15 - 11:30

Một phần ấp E2 xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh

17/1/2023

13:00 - 14:10

Một phần ấp E2 xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh

17/1/2023

14:15 - 15:30

Một phần ấp E2 xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh

18/1/2023

9:00 - 12:00

Một phần ấp Qui Lân 7, xã Thạnh Quới; xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh

18/1/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Vĩnh Tiến, TT Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phong Điền

17/1/2023

8:00 - 16:00

Ấp Ba Cao, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền

18/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Tân Long, Tân Long A, Tân Long B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền

18/1/2023

11:30 - 14:30

Một phần ấp Tân Long, Tân Long A, Tân Long B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai     

18/1/2023

8:00 - 10:00

Khách hàng Cơ khí Lê Hồng Phúc

18/1/2023

11:00 - 13:00

Khu hành chánh huyện Thới Lai, một phần ấp Thới Thuận B, TT Thới Lai, huyện Thới Lai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

17/1/2023

8:00 - 8:30

Một phần xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

17/1/2023

8:00 - 16:30

Một phần xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

17/1/2023

16:00 - 16:30

Một phần xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ