Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

22/4/2022

8:00 - 10:00

Cty TNHH Toyota Ninh Kiều, phường An Hòa, quận Ninh Kiều

22/4/2022

8:00 - 11:00

Một phần đường Nguyễn Trãi, Trần Quang Khải, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

22/4/2022

9:00 - 14:00

Một phần KV Thạnh Thắng, Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

22/4/2022

8:00 - 9:00

Một phần KV Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn

22/4/2022

9:20 - 10:20

Một phần KV Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn

22/4/2022

13:00 - 14:00

Một phần KV Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn

22/4/2022

14:20 - 15:20

Một phần KV Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

23/4/2022

7:30 - 8:00

Đường Bùi Hữu Nghĩa; KV Bình Dương B; Bình Thường, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

23/4/2022

7:30 - 16:30

Đường Bùi Hữu Nghĩa; Rạch Ông Kinh; Rạch Ông Đội; Rạch Khoáng Châu; Rạch Ông Dựa; Rạch Mương Khai-KV Bình Dương, Bình Dương A, Bình Phó A, một phần Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

23/4/2022

8:00 - 11:00

Tổ 4, 5, 6, 7 KV Thới Hưng; Cty Nam Mỹ; Hộ kinh doanh Trung Kiên, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy

23/4/2022

8:00 - 15:00

Tổ 4, 5, 6, 7 KV Thới Hưng, phường Thới An Đông

23/4/2022

16:00 - 16:30

Đường Bùi Hữu Nghĩa; KV Bình Dương B, Bình Thường, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

22/4/2022

9:00 - 14:00

Xã Thạnh Thắng; Thạnh Lợi; TT Thạnh An; Một phần xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai

22/4/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Trung Thành, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

22/4/2022

8:30 - 16:30

Một phần xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ