Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

24/7/2022

6:00 - 7:30

Đại học Cần Thơ, Sở Giáo dục đường 3/2, phường Xuân Khánh

24/7/2022

7:30 - 15:30

Một phần đường 3/2, chung cư 178 đường 3/2, BV mắt, phường Hưng Lợi; Một phần đường Trần Hưng Đạo, BV nhi đồng, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều

24/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều

24/7/2022

8:00 - 10:00

Khu tập thể truyền tải điện 4, quận Ninh Kiều

24/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần đường Trần Văn Khéo từ đường Nguyễn Trãi đến đường Phạm Ngọc Thạch, một phần đường Lý Hồng Thanh đến cuối đường hướng về đường Trần Phú, quận Ninh Kiều

24/7/2022

8:00 - 16:00

Từ TBA 110/22kV Cần Thơ bên phải đến chợ An Bình và lộ vòng cung (đường 923) đi đến ranh giới Phong Điền, quận Ninh Kiều

24/7/2022

8:00 - 16:00

Đường Trần Ngọc Quế, hai bên đường 30/4 từ Nhà thờ An Thạnh đến BV Y học cổ truyền giáp ra vòng xoay Đầu Sấu

24/7/2022

8:00 - 16:30

Trạm Toyota Ninh Kiều đường CMT8, phường Cái Khế

24/7/2022

16:30 - 17:30

Đại học Cần Thơ, Sở Giáo dục đường 3/2, phường Xuân Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

24/7/2022

7:30 - 15:30

Một phần phường Lê Bình; Thường Thạnh; Ba Láng

24/7/2022

7:30 - 17:30

Công ty TNHH Phú Hưng, phường Tân Phú, quận Cái Răng

25/7/2022

8:00 - 9:00

Một phần KV Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

25/7/2022

9:30 - 11:00

Một phần KV Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

25/7/2022

13:30 - 14:30

Một phần KV Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

25/7/2022

15:00 - 16:00

Một phần KV Thạnh Hưng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

26/7/2022

8:00 - 8:45

Một phần KV 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng

26/7/2022

8:00 - 11:00

Từ cây xăng Dương Hùng đến cầu Xẻo Lố, KV Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

26/7/2022

9:15 - 10:00

Một phần KV 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng

26/7/2022

10:15 - 11:00

Một phần KV Thạnh Hòa, phường Phú Thứ, quận Cái Răng

26/7/2022

13:00 - 13:45

Một phần KV Thạnh Hòa, phường Phú Thứ, quận Cái Răng

26/7/2022

14:00 - 14:45

Một phần KV Thạnh Hòa, phường Phú Thứ, quận Cái Răng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

25/7/2022

17:30 - 18:00

Một phần phường Thới Hòa, phường Long Hưng, phường Thới Long, quận Ô Môn. Xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

25/7/2022

8:00 - 16:30

Đường Nguyễn Chánh Tâm, đường số 4, 8, 30, 31, 34, 43, 44, 50; Trường tiểu học Bình Thủy 2 - KDC Ngân Thuận, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phong Điền

24/7/2022

6:00 - 7:30

Xã Mỹ Khánh; xã Trường Long; xã Nhơn Ái; TT Phong Điền; ấp Trường Tây, Trường Trung, Trường Trung A, Trường Trung B, Trường Đông A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền

24/7/2022

8:00 - 8:15

Xã Trường Long; Một phần các ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2, Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái; Một phần ấp Trường Tây, xã Tân Thới, huyện Phong Điền

24/7/2022

8:00 - 17:00

Xã Trường Long, huyện Phong Điền

24/7/2022

16:30 - 7:30

Xã Mỹ Khánh; xã Trường Long; xã Nhơn Ái; TT Phong Điền; ấp Trường Tây, Trường Trung, Trường Trung A, Trường Trung B, Trường Đông A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai

25/7/2022

8:00 - 10:00

Cấp nước Xuân Thắng

25/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Thới Xuân, Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai

25/7/2022

13:00 - 15:00

Cấp nước Trường Thành

26/7/2022

8:00 - 10:00

Cấp nước Thới Tân

26/7/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Thới Bình A, Thới Bình A2, Thới Bình B, xã Thới Thạnh; một phần ấp Định Hòa A, xã Định Môn, huyện Thới Lai

26/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Thới Khánh A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai

26/7/2022

13:00 - 15:00

Cấp nước Đông Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

26/7/2022

8:30 - 15:30

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ