Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

26/6/2022

13:00 - 15:30

BV Phương Châu, quận Ninh Kiều

28/6/2022

8:00 - 9:00

Một phần KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

28/6/2022

8:50 - 9:50

Một phần KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

28/6/2022

9:40 - 10:40

Một phần KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

28/6/2022

10:30 - 11:30

Một phần KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

28/6/2022

11:20 - 12:20

Một phần KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

26/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần phường Phú Thứ; phường Tân Phú, quận Cái Răng

28/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần KV Thạnh Thắng, phường Phú Thứ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

28/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần KV Trường Trung, phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Một phần ấp Đình Yên, xã Định Môn, huyện Thới Lai. Một phần các ấp Trường Đông, Trường Đông B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền

28/6/2022

11:00 - 13:00

Một phần ấp Thới Hòa, Thới Hòa A, B, C, Thới Thuận, Thới Thuận 1, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. Một phần ấp Thới Thuận B, khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Viện Lúa ĐBSCL, ấp Thới Bình B, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai. Một phần KV Thới Hòa C, phường Long Hưng; Một phần KV Thới Hưng, phường Thới Long, quận Ô Môn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thốt Nốt

28/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

28/6/2022

8:00 - 10:00

Từ công ty 622 đến Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, đường Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thủy

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai

28/6/2022

8:00 - 11:00

Cty CP Hiệp Lợi

28/6/2022

13:30 - 16:00

DNTN Thuận Phát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

27/6/2022

8:30 - 9:30

Một phần xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ

27/6/2022

10:00 - 11:00

Một phần xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ

27/6/2022

12:30 - 13:30

Một phần xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ

27/6/2022

14:00 - 15:00

Một phần xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ

27/6/2022

15:30 - 16:30

Một phần xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ

28/6/2022

8:30 - 9:30

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

28/6/2022

10:00 - 11:00

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

28/6/2022

12:30 - 13:30

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

28/6/2022

14:00 - 15:00

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ