Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

29/4/2022

8:00 - 11:00

Công ty TNHH nhựa Tâm Hồng Phát, một phần KV Phú Quới, Thạnh Phú, KV Thạnh Huề, Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

29/4/2022

8:30 - 9:30

Một phần KV Bình Lợi, phường Trường Lạc, quận Ô Môn

29/4/2022

10:00 - 11:00

Một phần KV Bình Yên, phường Trường Lạc, quận Ô Môn

29/4/2022

13:30 - 14:30

Một phần các KV Bình Hòa, Bình Thuận, Bình Lợi, phường Trường Lạc, quận Ô Môn

29/4/2022

15:00 - 16:00

Một phần KV Bình Yên, phường Trường Lạc, quận Ô Môn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thốt Nốt

29/4/2022

8:00 - 14:00

Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

29/4/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Phụng Quới B, TT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

29/4/2022

10:00 - 11:15

Một phần ấp D1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh

29/4/2022

13:00 - 14:10

Một phần ấp D2, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh

29/4/2022

14:25 - 15:20

Một phần ấp D2, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai

29/4/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Trường Khương A, Thới Thanh B, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai