Ngày

Giờ

Điện lực Thốt Nốt

30/12/2022

8:00 - 11:00

Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

30/12/2022

8:00 - 8:30

Một phần đường CMT8, phường An Thới, quận Bình Thủy

30/12/2022

8:00 - 9:30

Đoạn từ rạch Súc đến đầu đường Trần Quang Diệu đến cầu Bình Thủy, phường Long Hòa, phường An Thới, quận Bình Thủy

30/12/2022

8:00 - 16:30

Trường mầm non Hoa Sen, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Long Hòa, quận Bình Thủy

30/12/2022

11:00 - 11:30

Một phần đường CMT8, phường An Thới, quận Bình Thủy

30/12/2022

11:00 - 11:30

Đoạn từ rạch Súc đến đầu đường Trần Quang Diệu đến cầu Bình Thủy, phường Long Hòa, phường An Thới, quận Bình Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

30/12/2022

8:30 - 15:00

Một phần ấp Qui Long, Đất Mới, Long Thạnh, xã Thạnh Mỹ; ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh