Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

30/9/2021

8:30 - 9:30

Công ty CP Cầu Cần Thơ

30/9/2021

9:45 - 10:30

Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ

30/9/2021

13:00 - 13:45

Công ty TNHH Lộc Tô Châu

30/9/2021

14:15 - 15:00

Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam

4/10/2021

8:30 - 9:15

Một phần KV Phú Thuận, Phú Thuận A, phường Tân Phú, quận Cái Răng

4/10/2021

8:30 - 10:00

Từ trạm thu phí Quốc lộ 1 đến chợ số 10 thuộc KV2 phường Ba Láng, quận Cái Răng

4/10/2021

9:30 - 10:15

Một phần KV Phú Tân, Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng

4/10/2021

10:15 - 11:15

Một phần KV Thạnh Hưng, Phú Quới, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

4/10/2021

10:30 - 11:15

Một phần KV Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng

4/10/2021

13:00 - 13:45

Một phần KV Phú Thuận, Phú Thuận A, phường Tân Phú, quận Cái Răng

4/10/2021

13:15 - 14:30

Một phần KV Phú Quới, phường Thường Thạnh; Một phần ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, quận Cái Răng

4/10/2021

14:00 - 14:45

Một phần KV Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng

4/10/2021

14:45 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, Hậu Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

30/9/2021

7:30 - 7:40

Một phần KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Một phần KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn

1/10/2021

8:00 - 16:00

Đoạn cầu số 2 đường Nguyễn Chí Thanh, hẻm 7, hẻm 7A, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy

2/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần Rạch Miễu Ông, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

29/9/2021

8:30 - 15:30

Một phần ấp Vĩnh Tiến, ấp Vĩnh Quới, TT Thạnh An

1/10/2021

9:00 - 15:30

Một phần ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến; ấp F1, F2 xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

4/10/2021

9:00 - 10:15

Một phần ấp Phụng Thạnh 1, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh

4/10/2021

10:25 - 11:30

Một phần ấp Phụng Lợi, TT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

4/10/2021

13:00 - 14:15

Một phần ấp Phụng Lợi, TT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

4/10/2021

14:25 - 15:30

Một phần ấp Phụng Lợi, TT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

29/9/2021

8:30 - 14:30

Một phần TT Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ

1/10/2021

8:30 - 15:00

Một phần xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ

2/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần TT Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

4/10/2021

8:30 - 11:30

Một phần xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

4/10/2021

12:30 - 14:30

Một phần xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ