Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

9/5/2022

8:00 - 9:30

Từ cây xăng Dương Hùng đến cầu Xẻo Lố, KV Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

9/5/2022

9:45 - 11:15

Một phần đường Trần Hưng Đạo nối dài, đường Hàng Gòn, KV Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng

9/5/2022

13:30 - 15:00

Một phần đường Trần Hưng Đạo nối dài, KV Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng

9/5/2022

15:15 - 16:30

Một phần đường Trần Hưng Đạo nối dài, đường Hàng Xoài, KV Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng

10/5/2022

8:00 - 11:00

Nhà máy xử lý nước thải Phú Thứ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng

10/5/2022

13:00 - 16:30

Công ty CP Dầu Khí Mekong, phường Phú Thứ, quận Cái Răng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

8/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần KV Hòa Long, KV Hòa Long A, KV Hòa Thạnh B, KV Hòa An B, KV Tân Hòa, phường Thới Hòa, quận Ô Môn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

8/5/2022

6:30 - 7:30

Một phần đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy

8/5/2022

6:30 - 7:30

Một phần KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Một phần KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn

8/5/2022

7:30 - 8:00

Đường Bùi Hữu Nghĩa + rạch Miếu Ông, rạch Cái Tắc, rạch Ranh, rạch Chuối, rạch Nước Lạnh, rạch Ngã Bát, khu tái định cư Cái Sơn Hàng, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

8/5/2022

7:30 - 16:30

Đường Bùi Hữu Nghĩa + rạch Miếu Ông, rạch Cái Tắc, rạch Ranh, rạch Chuối, rạch Nước Lạnh, rạch Ngã Bát, khu tái định cư Cái Sơn Hàng, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

8/5/2022

10:00 - 14:00

KDC Tự Phát, đường Võ Văn Kiệt, phường Trà An, quận Bình Thủy

8/5/2022

16:00 - 16:30

Đường Bùi Hữu Nghĩa + rạch Miếu Ông, rạch Cái Tắc, rạch Ranh, rạch Chuối, rạch Nước Lạnh, rạch Ngã Bát, khu tái định cư Cái Sơn Hàng, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

8/5/2022

16:30 - 17:30

Một phần đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy

8/5/2022

16:30 - 17:30

Một phần KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Một phần KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn

10/5/2022

10:00 - 16:00

Hẻm 115 đường CMT8, phường An Thới, quận Bình Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

10/5/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh

10/5/2022

9:45 - 11:30

Một phần ấp Vĩnh Long, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh

10/5/2022

13:00 - 14:20

Một phần ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh

10/5/2022

14:35 - 16:00

Một phần ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

8/5/2022

8:00 - 15:30

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

9/5/2022

8:30 - 10:00

Trại bò sữa NTSH, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

9/5/2022

10:30 - 1:30

Một phần xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

9/5/2022

13:00 - 15:00

Một phần xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

10/5/2022

8:30 - 9:30

Một phần xã Thạnh Phú

10/5/2022

10:00 - 11:00

Một phần xã Thạnh Phú

10/5/2022

12:30 - 13:30

Một phần xã Thạnh Phú

10/5/2022

14:00 - 15:00

Một phần xã Thạnh Phú