Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

6/2/2023

13:30 - 17:30

TBA Lê Thanh Nghị

7/2/2023

8:00 - 11:30

Lê Hồng Phong 2 (TTTM)

7/2/2023

8:00 - 12:00

TBA Lê Đình Lý

8/2/2023

8:00 - 12:30

TBA Đức Lợi 3

8/2/2023

13:30 - 17:30

TBA Hòa Cường 8; TBA Lê Thanh Nghị 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

6/2/2023

15:00 - 17:00

Thịnh Phú T2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

6/2/2023

7:30 - 10:00

TBA KPC Hòa Hải mở rộng

6/2/2023

9:00 - 11:30

TBA Đông Trà 5

6/2/2023

13:30 - 16:00

TBA A20

6/2/2023

15:00 - 17:30

TBA khu TĐC làng đá mỹ nghệ

7/2/2023

7:30 - 10:00

TBA Tân Trà 1

7/2/2023

9:00 - 11:30

TBA Đông Trà 4

7/2/2023

13:30 - 16:00

TBA Đông Trà 2

7/2/2023

15:00 - 17:30

TBA Đông Hải 6

8/2/2023

7:30 - 10:00

TBA Dốc Kinh

8/2/2023

9:00 - 11:30

TBA Tân Trà 3

8/2/2023

13:00 - 15:00

KDC Tân Trà 3 T4

8/2/2023

14:00 - 16:00

Tân Trà 3 T7

8/2/2023

15:00 - 17:00

TBA An Nông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

6/2/2023

7:30 - 8:30

TBA Hòa Xuân 1A T1

6/2/2023

10:30 - 11:30

TBA Hòa Xuân 1A T1

6/2/2023

13:00 - 14:00

TBA Hòa Xuân 1A T2

6/2/2023

16:00 - 17:00

TBA Hòa Xuân 1A T2

7/2/2023

7:30 - 8:30

TBA Chiếu sáng ĐT 605

7/2/2023

10:30 - 11:30

TBA Chiếu sáng ĐT 605

7/2/2023

13:00 - 14:00

TBA khu TĐC số 1 ĐT 605

7/2/2023

16:00 - 17:00

TBA khu TĐC số 1 ĐT 605

8/2/2023

8:00 - 11:00

KDC nam sân bay

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

7/2/2023

7:30 - 11:00

TBA Đông Xuân - An Khê