Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

13/3/2023

13:30 - 17:30

TBA Tân Lập 4

14/3/2023

8:00 - 12:00

TBA Bình Thuận 3

14/3/2023

13:30 - 17:30

TBA Lê Thị Hồng Gấm; T2 KDC TN Hòa Cường; Cty Đồng Tiến

15/3/2023

8:00 - 12:00

TBA Hoàng Diệu 2

15/3/2023

13:30 - 17:30

TBA TT viễn thông PC3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

13/3/2023

7:30 - 9:00

TBA KTX phía tây

13/3/2023

13:30 - 15:30

TBA TT học liệu ĐHBK

14/3/2023

6:30 - 11:30

TBA Nguyễn Minh Chấn; TBA Bùi Tấn Diên; TBA Lê Hiến Mai; KĐT Phước Lý T2; Hoàng Minh Thảo; Đà Sơn 5; Khu phức hợp DVTM; CS CCN P.Lý; ĐH TDTT; ĐH Duy Tân; ĐH Duy Tân T2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

13/3/2023

7:30 - 11:30

TBA Đồng Nò T7 GĐ2

13/3/2023

7:30 - 12:30

TBA An Trung T3

13/3/2023

13:30 - 17:30

TBA Đồng Nò T22

14/3/2023

7:30 - 10:00

TBA An Hải Bắc 6

14/3/2023

8:30 - 11:00

TBA Lê Phụ Trần T2

14/3/2023

9:30 - 12:00

TBA Ngô Thì Trí

14/3/2023

13:00 - 15:30

TBA KĐT Harbour Ville T1

14/3/2023

13:30 - 17:30

TBA Bình Kỳ 3

14/3/2023

14:00 - 16:30

TBA Dương Vân Nga

14/3/2023

15:00 - 17:30

TBA KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông T2

15/3/2023

7:30 - 10:30

TBA An Dương Vương

15/3/2023

9:30 - 12:00

TBA Trần Đình Đàn

15/3/2023

13:00 - 15:30

TBA Hồ Nghinh T6

15/3/2023

14:00 - 16:30

TBA Nguyễn Sáng

15/3/2023

15:00 - 17:30

TBA Trương Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

13/3/2023

7:30 - 11:30

TBA Hồ Nguyên Trừng T1

13/3/2023

13:00 - 17:00

TBA T5 Cồn Dầu

14/3/2023

7:30 - 11:30

TBA TĐC Hòa Phước Hòa Khương

14/3/2023

13:00 - 17:00

TBA Phan Hữu Nghi

15/3/2023

7:30 - 11:30

TBA Lê Thiết Hùng; TBA Trần Lê T2; Khu E1 PK 2, 3 Nam cầu Cẩm Lệ T2

15/3/2023

13:00 - 17:00

TBA Tùng Lâm 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

13/3/2023

7:00 - 8:00

TBA Trung tâm thể thao quận Thanh Khê

13/3/2023

10:30 - 11:30

TBA Trung tâm thể thao quận Thanh Khê

14/3/2023

7:30 - 10:00

TBA KDC Bệnh viện ung thư

14/3/2023

9:30 - 12:00

TBA KGĐ sư đoàn quân nhân 372 T3

14/3/2023

13:00 - 16:30

TBA Phần Lăng 4; KDC Phần Lăng