Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

15/11/2022

7:30 - 11:00

TBA Bắc tượng đài T8

15/11/2022

8:00 - 12:00

KDC Tuyên Sơn mở rộng T2

15/11/2022

13:30 - 17:30

TBA Hòa Thuận 3

16/11/2022

7:30 - 10:30

TBA Hồ Nguyên Trừng

16/11/2022

7:30 - 12:00

Khu đô thị Trường Sa T2

16/11/2022

7:30 - 16:00

Ỷ Lan Nguyên Phi 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

14/11/2022

7:30 - 9:30

KĐT Thủy Tú T1

14/11/2022

9:30 - 11:30

KĐT Thủy Tú T2

14/11/2022

13:30 - 15:30

KĐT Thủy Tú T4

16/11/2022

7:30 - 9:30

TBA Hòa Minh 6

16/11/2022

13:30 - 16:00

TBA Hòa Hiệp Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

14/11/2022

7:30 - 11:30

TBA An Hải Bắc 2

14/11/2022

13:30 - 17:30

TBA An Cư 4, TBA Tô Hiến Thành

15/11/2022

7:00 - 10:00

KDC Nam Nguyễn Văn Trỗi T2

15/11/2022

13:30 - 17:30

TBA Sơn Trà 2, Nguyễn Phan Vinh T2

16/11/2022

7:00 - 10:00

KDC An Đồn

16/11/2022

8:30 - 12:00

TBA Mân Thái 4, TBA Hương Nho

16/11/2022

13:30 - 17:30

KDC An Cư 5, KDC Mân Thái 3 T4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

15/11/2022

7:30 - 10:30

TBA Tân Hạnh 2, TBA La Bông 2

16/11/2022

7:30 - 11:30

KDC Khuê Trung T2

16/11/2022

13:00 - 17:00

TBA Hòa Xuân 1A T2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

14/11/2022

7:30 - 11:30

TBA Thái Thị Bôi 3

15/11/2022

7:30 - 11:00

TBA Huỳnh Ngọc Huệ 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

14/11/2022

7:30 - 11:30

TBA Quan Nam 3

14/11/2022

13:00 - 17:00

TBA Nhơn Sơn