Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

18/5/2022

13:30 - 17:30

Thọ Nhơn, Phan Châu Trinh 3

19/5/2022

8:00 - 8:30

TBA Khung hội nghị

19/5/2022

10:30 - 11:00

TBA Khung hội nghị

19/5/2022

13:30 - 17:30

TBA Thanh Sơn

19/5/2022

14:00 - 14:30

TBA Trường Cao đẳng công nghệ

19/5/2022

16:30 - 17:00

TBA Trường Cao đẳng công nghệ

20/5/2022

8:00 - 11:00

TBA Hòa Thuận 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

19/5/2022

11:00 - 12:30

TBA Tân Á

20/5/2022

7:00 - 9:30

TBA Bùi Chát

20/5/2022

8:00 - 10:30

TBA TĐC Thanh Vinh 2

20/5/2022

13:30 - 15:30

TBA Thanh Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

18/5/2022

7:00 - 12:00

TĐC Nại Hiên Đông T4

18/5/2022

7:00 - 15:00

KDC An Cư T1, KDC An Cư T3, KDC An Cư T4, Lý Văn Tố, Lý Văn Tố T2, Dương Tự Minh, Khách sạn Gold

18/5/2022

14:00 - 16:30

TBA Cầu Đen T3

19/5/2022

7:30 - 14:30

Khu CBCC - NHS

19/5/2022

14:00 - 16:30

Nại Hiên Đông T9

19/5/2022

14:30 - 17:30

TBA Bãi Bụt

20/5/2022

6:30 - 14:30

Wink Trần Hưng Đạo

20/5/2022

8:00 - 11:00

TBA Khách sạn Sapphire

20/5/2022

13:00 - 15:00

TBA Khách sạn Danaciti

20/5/2022

14:00 - 16:00

Công ty Everclean

20/5/2022

15:00 - 17:30

Bơm điều hòa nước Thọ Quang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

18/5/2022

7:30 - 11:30

TBA Lệ Trạch 4

20/5/2022

7:00 - 16:00

TBA Trịnh Hoài Đức, KDC Khuê Trung T1, KDC Khuê Trung T2, KDC Khuê Trung T14, KDC Khuê Trung T3, Công ty TNHH MTV BĐS Sài Gòn

20/5/2022

7:30 - 11:30

TBA trộn bê tông nhựa 545

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

18/5/2022

7:30 - 8:30

TBA KDC Phần Lăng

18/5/2022

11:00 - 12:00

TBA KDC Phần Lăng

18/5/2022

13:00 - 14:00

TBA Thuận An 2

18/5/2022

16:30 - 17:30

TBA Thuận An 2

19/5/2022

7:30 - 8:30

TBA Bế Văn Đàn

19/5/2022

11:00 - 12:00

TBA Bế Văn Đàn

19/5/2022

13:00 - 14:00

TBA KDC Mỹ Cảnh

20/5/2022

7:30 - 10:00

TBA Hòa Minh 3 T2

20/5/2022

13:30 - 17:00

TBA Tam Thuận 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

18/5/2022

7:30 - 8:00

TBA Hòa Nhơn 1-T3

18/5/2022

9:30 - 11:30

Hòa Phong 1-2

18/5/2022

10:30 - 11:00

TBA Hòa Nhơn 1-T3

18/5/2022

13:00 - 13:30

TBA Hòa Nhơn 2-T4

18/5/2022

16:00 - 16:30

TBA Hòa Nhơn 2-T4