Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

1/6/2022

13:30 - 17:30

TBA Trưng Nữ Vương 2

2/6/2022

8:00 - 15:00

TBA KS Tân Phương Nam, Hộ Hoàng Thị Hằng Hà, TT thể dục thể thao TP ĐN 1

3/6/2022

8:00 - 11:30

TBA Quang Trung 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

2/6/2022

7:30 - 11:00

TBA Ngô Xuân Thu 4

3/6/2022

8:00 - 10:30

TBA KDC Hòa Phát 4 T1

3/6/2022

8:00 - 11:30

TBA Thủy Tú 3

3/6/2022

13:30 - 17:00

TBA Cầu Nam Ô

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

1/6/2022

7:00 - 12:00

TBA Bùi Thế Mỹ, TBA KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông T2

1/6/2022

13:30 - 15:30

TBA Lê Văn Hiến T7

1/6/2022

13:30 - 16:00

TBA Nhà khách công an

1/6/2022

14:30 - 16:30

TBA Trần Đại Nghĩa T7

1/6/2022

15:00 - 17:30

TBA Bắc Đẩu T2

1/6/2022

15:30 - 17:30

TBA Mân Quang 3

2/6/2022

7:00 - 12:00

TBA Minh Mạng, TBA TĐC Nại Hiên Đông T11

2/6/2022

13:30 - 15:30

TBA Trần Đình Đàn, TBA Hoài Thanh T2

2/6/2022

14:30 - 16:30

TBA Vương Thừa Vũ, KDC Nam Nguyễn Văn Trỗi T7

2/6/2022

15:30 - 17:30

TBA Nguyễn Gia Trí, TBA Hoàng Văn Hòe

3/6/2022

7:00 - 15:00

Mân Thái 3 T2, KDC Mân Thái 3 T4, Lê Văn Thứ T1, Đặng Gia Phúc, KS DeLamour, KS Diamond, Công ty CP XD TM Chánh Tín, KS Lesands, KS Tokyo Grand

3/6/2022

7:30 - 9:30

TBA KCC NXH Nam Tuyên Sơn

3/6/2022

8:30 - 10:30

NR KDC Bùi Tá Hán T1

3/6/2022

9:30 - 11:30

TBA Hải Quân Đa Mặn

3/6/2022

13:00 - 15:00

TBA KDC An Hòa T5

3/6/2022

13:00 - 17:00

TBA KDC Nam cầu Nguyễn Văn Trỗi T5

3/6/2022

14:00 - 16:00

KDC nhà XH SunHome

3/6/2022

15:00 - 17:00

TBA Nại Thịnh 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

1/6/2022

7:30 - 8:00

TBA Đảo A-B Hòa Xuân T5

1/6/2022

11:00 - 11:30

TBA Đảo A-B Hòa Xuân T5

1/6/2022

13:30 - 14:00

TBA Đảo A-B Hòa Xuân T3

1/6/2022

16:30 - 17:00

TBA Đảo A-B Hòa Xuân T3

2/6/2022

7:00 - 12:00

TBA Giáng Đông

3/6/2022

7:30 - 10:30

TBA Thành Đoàn Đà Nẵng

3/6/2022

13:30 - 16:30

TBA KDC số 5 Nguyễn Tri Phương T3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

3/6/2022

7:30 - 10:30

TBA Thanh Lộc Đán

3/6/2022

13:00 - 16:00

TBA Lê Đình Lý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

1/6/2022

6:30 - 12:00

TBA Quan Nam 1