Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

18/4/2022

13:00 - 17:30

Trạm T2 Liên Chiểu - Thuận Phước, Đinh Tiên Hoàng 1, Bắc Đẩu

18/4/2022

13:30 - 17:30

Trạm T1 KĐT phức hợp Hala Jade Residence

19/4/2022

8:00 - 8:30

Trạm Minh Khai 5

19/4/2022

10:30 - 11:00

Trạm Minh Khai 5

19/4/2022

13:30 - 17:30

Trạm KDC Tuyên Sơn MR T4

19/4/2022

14:00 - 14:30

Trạm Ngô Gia Tự 3

19/4/2022

16:30 - 17:00

Trạm Ngô Gia Tự 3

20/4/2022

8:00 - 12:30

Trạm Cao Thắng 2

20/4/2022

13:30 - 17:30

Trạm Hoàng Diệu 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

18/4/2022

7:00 - 9:30

Âu Thuyền Thọ Quang

18/4/2022

7:00 - 14:00

TBA khách sạn Sông Đà Miền Trung

18/4/2022

8:00 - 10:00

TBA KCC nhà XH Nest Home

18/4/2022

9:00 - 11:00

TBA An Hoà T2

18/4/2022

10:00 - 12:00

TBA Hương Hải Thiền Sư

18/4/2022

13:00 - 15:00

TBA Trần Đại Nghĩa T4

18/4/2022

14:00 - 16:00

TBA khu đô thị FPT

18/4/2022

14:30 - 16:30

TBA KĐT FPT T12

18/4/2022

15:30 - 17:30

TBA kios T7 KĐT FPT

19/4/2022

7:30 - 11:30

TBA Công ty CP thuỷ sản T1, Công ty CP thuỷ sản T2, Công ty CP thuỷ sản T3, Trung Mỹ T1, Trung Mỹ T2

19/4/2022

10:00 - 12:00

TBA Đo lường KV3

19/4/2022

13:00 - 15:30

Lê Văn Xuân, Lê Văn Xuân T2, Lê Văn Xuân T3

19/4/2022

14:30 - 16:30

Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải

19/4/2022

15:30 - 17:30

Công ty CP ĐT & DV Seaprdex

20/4/2022

7:30 - 11:30

TBA Trần Hưng Đạo T6

20/4/2022

8:00 - 11:00

Khu TĐC Nại Hiên Đông T10

20/4/2022

13:00 - 15:00

TBA Trần Đại Nghĩa T1

20/4/2022

14:00 - 16:00

TBA KĐT Phú Mỹ An T5

20/4/2022

15:00 - 17:00

TBA KDC Bến Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

18/4/2022

13:30 - 17:00

Trạm KDC An Hòa T2

19/4/2022

7:30 - 11:00

Trạm Lệ Trạch 1

20/4/2022

7:30 - 11:30

KDC Nam cầu Cẩm Lệ T3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

18/4/2022

7:00 - 16:00

TBA KDC Điện Biên Phủ T1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

18/4/2022

7:30 - 8:00

TBA Hòa Nhơn 2 T1

18/4/2022

10:30 - 11:00

TBA Hòa Nhơn 2 T1

18/4/2022

13:00 - 13:30

TBA Ninh An

18/4/2022

16:00 - 16:30

TBA Ninh An

19/4/2022

7:30 - 8:00

TBA Cẩm Toại Đông T2

19/4/2022

10:30 - 11:00

TBA Cẩm Toại Đông T2

19/4/2022

13:00 - 13:30

TBA Hòa Khương T2

19/4/2022

16:00 - 16:30

TBA Hòa Khương T2

20/4/2022

7:30 - 8:00

TBA Phước Hưng 3 (Hòa Nhơn 1 -T3)

20/4/2022

10:30 - 11:00

TBA Phước Hưng 3 (Hòa Nhơn 1 -T3)

20/4/2022

13:00 - 13:30

TBA Cẩm Toại Trung 4

20/4/2022

16:00 - 16:30

TBA Cẩm Toại Trung 4